חיות מדברות במקרא

שק מלא= כיבוד באשה

המשפט הזה מובא (בצורה קצת שונה אך לא עקרוני) במסכת שבת. 'האשה שק מלא צואה ופיה מלא דם והכל רצים אחריה'. כבר כתב הרמב"ם שמשפטי אגדה נכתבו בהשמטת תנאי , והמפתח נמסר לדורות. בעקבות הכוזרי אני מציע את ההסבר הבא: אהבה בין איש לאישה היא הדבר הנעלה ביותר שיש. אולם אם היא מתבססת רק על מישור פיסי- אם נחשוב על זה בשכל , במנותק מיצרים, הרי זו שטות. מסקנה: אין מקום לקשר גופני , בלי אהבה רוחנית גדולה, שהגופניות היא רק אחד מביטוייו. 'האשה' הוא שם קוד כאן לאשה כאובייקט מיני ותו לא, על דרך שאמר שלמה: "מוצא אני מר ממוות את האשה אשר היא מצודים וחרמים ליבה אסורים ידיה..' , מגונה רק דמות האשה המפתה והנכלולית (מיליידי מ3 המוסקטרים..) .
 

pembencipolisi

New member
איך יכול להיות הכנוי "שק מלא צואה ..." וכבוד

האשה יחד , האם התכון הכותב לטמטם את קוראיו או שחשב שהם אהבלים שיקבלו כל שטות בלי ערעור עליה ?
 

יוסי ר1

Active member
מה שאותי מעניין הוא מהי המוטיבצייה

של מי שבז , לועג ומתעב לדברי חכמים, לעסוק בהם. אם כל מה שיש לך שוב ושוב על אותם מדרשים שדורשיהם מטורפים וכיוצא בזה, מה טעם לך לקרא ולעסוק בהם? אתה פסיכולוג? פסיכיאטר? קרא נא בעיון את ספרו של יונה פרנקל "דרכי האגדה והמדרש" או את ספריו של אורבך, וכיוצא באילו ספרים , לפני שאתה מתיימר להגיד דבר מה על הדרשנים.
 

pembencipolisi

New member
הצחוק בריא , גם חשיפת הטרוף של כל מי

שפרש מה שפרש בתלמוד בצורה הכי מופרעת שיש , והכל קודש , כי זה כתוב בתלמוד , וההוכחה היא שממשיכים להדפיס את כל הקטעים המספרים שאשה היא שק מלא צואה ושבלעם השתגל עם אתון
אתן לך דוגמא מוכרת היטב : המוסלמים העתיקו הרבה מן היהדות , בעקר לא מן התנ"ך, אלא מן המדרשים. אבל כבר בימי ראשית האסלאם , יהודי העיר אלמדינה (היום בסעודיה) לא קבלו את האסלאם והיו יושבים ושומעים את דרשותיו של מחמד , שבלבל את כל מה ששמע , ואותם יהודים , ביניהם תלמידי חכמים ומשוררים שמו את מחמד ללעג וקלס והמשוררים היהודיים חברו עליו "קצידות" לעגניות , עד ששלח מחמד את שליחיו המחבלים לרצוח משורר יהודי ועד שבא לו הרעיון להלחם ביהודי חצי האי ערב , שלא קבלוהו. המקור : בספר "ישראל בערב"... אם ידוע לקוראי התלמוד בארמית ובעברית את מקור המדרשים כגון שאשה היא שק מלא צואה ושבלעם השתגל עם אתון
אפשר לדעת איזה דברים מטורפים בלבל מחמד בחלל שבין אזניו ומאין ינק האסלאם את שטויותיו ואת טרוף השהדאא ("שהיד" ברבים -ש' בקובוץ)...
 

יוסי ר1

Active member
טוב, נסה עוד פעם.

דרכו של המדרש הוא לפתח נושא ולהוסיף פרטים במקום שהמקרא צמצם. יש דרכי דרש מקובלות, באמצעותן דורשים פסוקים ומילים. חלק מהמדרשים מנסים להעצים מסר שמרומז בטקסט, או לקבוע יחס לדמות. כך הם המדרשים העוסקים בעמלק, האוייב שנסה להשמיד את העם באופן פיזי, וכך לגבי בלעם שרצה להשמיד את העם על ידי השחתה מוסרית. אי לכך בלעם מזוהה כאוייב, והמדרש מנצל כל פרצה קיימת כדי להראות את דמותו הנתעבת. אם הפסוקים מאפשרים רמז סביר לכך שבלעם היה בעצמו מושחת מוסרית, קרי נהג במשכב בהמה, אזי הוא יידרש כן. יש לזכור כאמור שנסיונו של בלעם להשחית היה בחטא מוסרי, כך שהמדרש הזה סוגר מעגל עם בלעם שהפוסל במומו פוסל. עלי לציין שאין דעתי נוחה מכל הדימויים שמדרשים מביאים. תיאור של האשה כפי שהובא לעיל הוא תיאור קשה לטעמי, ובימינו באמת קשה להזדהות עם המסר שהוא מנסה להעביר. אבל אם מזכור שחז"ל כתבו אלפי מדרשים נהדרים, לפסול את כולם בגלל כמה שקשה לנו להזדהות איתם, זה מוגזם.
 

pembencipolisi

New member
איך יכול דרשן פסיכופת שדמה אשה לשק מלא צואה

להיות סמכות רבנית בפני קוראיו שיטענו שכל דבריו קדושים הם , דעת תורה , דברי אלהים חיים ?
 

pembencipolisi

New member
באיראן של ימינו אמו של אחמדי-נז'אד השריצתו עם

חמור , שנאמר (בפרסית) "קיר א ח'ר ב.... דמאדר מחמוד אחמדי-נז'אד" זה המשפט היחיד הידוע לי בשפה הפרסית ולא אתרגמו שמא ימחק המסר
 

pembencipolisi

New member
ועוד דבר : מה לי ולשורף הכופרים ? אינני דתי ,

אינני חרדי , אני חלוני כופר אגנוסתי וחסר דת , וגם לא גר בבני ברק.
 

eyalnadav

New member
תשאל את עצמך כמה שאלות פשוטות

1. למה בלעם רכב על אתון ולא על סוס ? הרי הגברים רכבו על סוס או גמל, הנשים בעיקר רכבו על אתון (ראה אביגיל ווהשונמית) ? 2. האם ידוע לך איך שורה על האדם רוח כישוף ושימוש בשדים שהיה לבלעם ? כדי לרכוש אפשרות זו צריך להטמאות בטומאות (בעריות - משכבי זכר משכבי בהמה, נדה, צרעת עבודה זרה - הקטרה ניסוך והשתחוויה וקבלה לאלהות של כוחות הרשע ועוד) 3. האם אתה מאמין בכח הכישוף שהיה ושיהיה (כיום כבר לפני 2000 הוא כמעט לא קים , רק במקומות הנדחים בעולם לדבריםפ קטנים) 4. אם אתה לא יודע לשון הקודש זה ענין שלך "הסכן הסכנתי לעשות לך כה " ? הסכן מלשון סוכנת, ודומיה אבישג עם דוד המלך (תחילת מלכים א') שהיתה לו סוכנת ואם לא היה כתוב "ודוד המלך לא ידעה" (לדעת בלשון הקודש זה לשכב ראה באדם הראשון ואלקנה) הינו אומרים ששכב איתה.
 

כרימיה

New member
קודם כל זה לא מובא במדרש

זה מובא בגמרא: אמר רבי יוחנן בלעם חיגר ברגלו אחת היה, שנאמר ``וילך שפי`` שמשון בשתי רגליו שנאמר ``שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס``. ``בלעם סומא באחת מעיניו היה, שנאמר שתם העין``, קוסם באמתו היה כתיב הכא ``נפל`` וגלוי עינים וכתיב התם ``והנה המן נפל על המיטה``. איתמר מר זוטרא אמר קוסם באמתו היה. מר בריה דרבינא אמר: שבא על אתונו מאן דאמר קוסם באמתו היה כדאמרן ומאן דאמר בא על אתונו היה כתיב ``נופל`` וכתיב התם ``בין רגליה כרע נפל שכב`` (סיסרא). ויודע דעת עליון השתא דעת בהמתו לא הוה ידע דעת עליון הוי ידע?! (את דעת בהמתו לא ידע את עליון ידע?) מאי דעת בהמתו דאמרי ליה מאי טעמא לא רכבת אסוסיא (אמרו לו שרי מואב שהלכו איתו למה אינך רוכב על סוס?) אמר להו שדאי להו ברטיבא (שלחתי אותו לרעות באחו) אמרה ליה ``הלוא אנכי אתנך`` לטעינה בעלמא (כדי שלא יראו שהוא שיקר אמר להם שהוא משתמש בה רק לטעינה, וכן ההמשך) ``אשר רכבת עלי`` - אקראי בעלמא. ``מעודך עד היום הזה`` - ולא עוד אלא שאני עושה לך מעשה אישות בלילה כתיב הכא ההסכן הסכנת וכתיב התם ותהי לו סכנת`` אלא מאי ויודע דעת עליון שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. והינו דקאמר להו נביא לישראל עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות ה` `` אמר להן הקב``ה לישראל ראו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי כל אותן הימים שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט, היינו דקאמר ליה בלעם לבלק מה אקוב לא קבוה ומה אזעום לא זעם ה` מלמד שכל אותן הימים לא זעם ה`
 

masorti

New member
קח תקרא עוד נבואה של בלעם שאינך מכיר...

אולי תשכיל ממנה.
 

eyalnadav

New member
הנחש והאתון

הנחש היה משרת אדם וחוה ולכן היו צריכים לדבר כרגיל ולא ע"י דבר אחר של רמיזות. האתון נבראה לפי חז"ל כבר בין השמשות של יום שישי, והמפרשים הפליאו עצה למה ומדוע היא זכתה לדיבור בפרט לבלעם הרשע. ידועה הבדיחה של הרב שקשורה לאתון על אנשים שחושבים עצמם מיוחסים , ועל העובדים קשה במקום העבודה, אם תרצו אספר.
 
למעלה