טיפול CBT

בפורום הזה נעסוק בכל הנושאים הקשורים לעולם הנפש באמצעות הגישה החשובה ביותר היום בעולם התיאוריה והטיפול בבעיות נפשיות במובן הרחב ביותר: הגישה הקוגניטיבית התנהגותית. גישה זאת נותנת מענה רחב ביותר למגוון בעיות המעסיקות את כולנו. אפשר להפנות שאלות והערות בתחום בריאות הנפש במובן הרחב ביותר, בעיות זוגיות, בעיות חינוכיות, התלבטויות אישיות בנוגע להחלטות בחיי או כל נושא אחר המזוהה עם "נפש" במובן הרחב ביותר של המילה. מצפים לכם!

דר סרגיו מרצבסקי מנהל הפורום - דר סרג'יו מרצ'בסקי, טלפון - 0723712023

ט
תגובות
0
צפיות
20
טסבקרוב_!!
ט
א
תגובות
0
צפיות
34
אלי אליאב.1.(0
א
ב
תגובות
0
צפיות
67
ב.א.
ב
תגובות
0
צפיות
111
מ
תגובות
2
צפיות
321
ר
תגובות
0
צפיות
274
רונן3231312
ר
י
תגובות
1
צפיות
294
למעלה