שמאות מקרקעין

הפורום מתרכז בנושאים הבאים - תכנון ובניה: איחוד וחלוקה, טבלאות איזון, שינוי יעוד קרקע, שימוש חורג והקלות. מיסוי נדל"ן: היטלי השבחה, מס שבח, תשלומים לרשות מקרקעי ישראל. תביעות: פיצויי הפקעות, ירידת ערך (לפי סע' 197). הערכות שווי לבנקים ועוד.

ע
תגובות
0
צפיות
11
עבודה מהבית (א)
ע
ע
תגובות
0
צפיות
10
עבודה מהבית (א)
ע
ע
תגובות
0
צפיות
17
עבודה מהבית (א)
ע
ע
  • עבודה מהבית (א)
תגובות
0
צפיות
32
עבודה מהבית (א)
ע
ע
  • עבודה מהבית (א)
תגובות
0
צפיות
147
עבודה מהבית (א)
ע
ע
  • עבודה מהבית - אונליין
תגובות
0
צפיות
342
עבודה מהבית - אונליין
ע
מ
תגובות
0
צפיות
403
מרכזים לוגיסטים
מ
ש
תגובות
0
צפיות
545
שלומילם
ש
תגובות
1
צפיות
917
א.ק.א
א
תגובות
1
צפיות
838
א.ק.א
א
ש
תגובות
0
צפיות
82
שון-שון
ש
תגובות
0
צפיות
862
למעלה