שמאות מקרקעין

הפורום מתרכז בנושאים הבאים - תכנון ובניה: איחוד וחלוקה, טבלאות איזון, שינוי יעוד קרקע, שימוש חורג והקלות. מיסוי נדל"ן: היטלי השבחה, מס שבח, תשלומים לרשות מקרקעי ישראל. תביעות: פיצויי הפקעות, ירידת ערך (לפי סע' 197). הערכות שווי לבנקים ועוד.

ח
תגובות
0
צפיות
70
חיים0044
ח
Y
תגובות
1
צפיות
855
רועי שוייצר
ר
א
תגובות
0
צפיות
124
אקווריום_ענק_30
א
ד
תגובות
0
צפיות
191
דני ברעם
ד
למעלה