חיות מדברות במקרא

כרימיה

New member
הצדוקים היו צדיקים?

מציאות שהם נכחדו מעם ישראל. ב. עמלק נתערב גם בעם ישראל עמלק זה תכונת נפש להלחם בבורא ובתורה.
 

masorti

New member
הצדוקים היו צדיקים **ביחס אליך**.

עמלק נתערב גם בעם ישראל? חוץ מכמה רבנים שמוזכרים בגמרא כזרע עמלק, אני לא מכיר יהודים שמוצאם עמלקי.
 

כרימיה

New member
גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

אין לו ייחוס לאבותיו. היו גם עמלק גוים שהתערבו אבל בעיקר הערב גרמו לחורבן הנורא שעם ישראל (החילוני) מצוי בו כיום
 

masorti

New member
תחליט כבר...

או שעמלקי שנתגייר הינו כקטן שאינו כאבותיו, או שהוא נשאר בנשמתו עמלקי. אי אפשר לטעון גם את זה וגם את זה לפי הנוחות. ואני מסביר לך שוב שהערב היו צאצאי מצרים ולא עמלקים.
 

כרימיה

New member
נשמתם היא מהצד הרע

הכח הרע זה כח היודע בוראו ומתכוון למרוד בו. אבל גם יהודי משורש טוב יכול להגיע לדרגה כזאת על חטאים. חטאים זה רעל לו ורעל לנשמתו. גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, הוא כאילו נולד מחדש ואינו קשור לאבותיו. מעת שהוסרה שלטון התורה מישראל נתערבו הגוים העמלקים בנו וכן ערב רב ונתרבו בנינו מומרים להכעיס.
 

masorti

New member
לא הבנתי את ענין השורש היהודי והעירבוב...

האם יהודי משורש טוב שחוזר בשאלה עובר נס שבו נשמתו הופכת לעמלקית, או שנשמה עמלקית מתערבבת בינינו רק כשגוי אמיתי מתחתן עם יהודיה?
 

pembencipolisi

New member
../images/Emo127.gif

 

כרימיה

New member
ערב רב הם גם יהודים

רק יהודים רעים שצריכים לתקן עצמם. אין לי עסק בחשבונות שמים! מה שאני יודע זה מה שכתוב שכל עזי פנים שבדור הם מערב רב מעולם התוהו מסיטרא דדור המבול ב. לא משנה מאיפה תגיע אתה נוצרת לתקן את עצמך. ולא משנה אם אתה האדם הכי גבוה או הכי שפל, לשניכם יש אותה מטרה, אם כי לא אותו יצר בך הסט``א כבר נדבק בגלגול שעבר בצדיק לא.
 

pembencipolisi

New member
איזה התבוללו ? הצדוקים אבדו במלחמה

אפילו במדרשים נכתב שירושלים חרבה בגלל שנאת חנם , ויוסף בן מתיתיהו מספר על 3 כתות שהיו בה ולחמו אלה באלה. ההיסטוריונים מספרים שטיטוס בזמן המצור יכול היה לשבת במשך כל שנת 69 והלאה מחוץ לחומות שצבאו צר עליהן , כי ידע שהיהודים מחסלים אלה את אלה בתוך ירושלים.
 

masorti

New member
אתה לא מבין כלום.

מרוב דחיסת מדרשים למוח, אינך מסוגל להבין משפטים פשוטים. "דעתם רחוקה מדעתנו" = אנחנו חושבים אחרת מהם. אותי מעניין הרמב"ם שקבע בהקדמה לפרק חלק: [כת ראשונה - מקבלים דברי חכמים כפשטם] הראשונה והוא רוב מה שראיתי, ואשר ראיתי חיבוריו ומה ששמעתי עליו - הם מאמינים אותם על פשטם, ואין סוברין בהם פירוש נסתר בשום פנים. והנמנעות כולם הם אצלם מחויבות המציאות. ואמנם עושים כן, לפי שלא הבינו החוכמה והם רחוקים מן התבונות, ואין בהם מן השלמות כדי שיתעוררו מאליהם, ולא מצאו מעורר שיעורר אותם. סוברין שלא כוונו החכמים ז"ל בכל דבריהם הישרים והמתוקנים, אלא מה שהבינו לפי דעתם מהם, ושהם על פשטם. ואע"פ שהנראה מקצת דבריהם יש בהם מן הדיבה והריחוק מן השכל, עד שאילו סופר על פשוטו לעמי הארץ - כל שכן לחכמים - היו תמהים בהתבוננתם בהם, והם אומרים היאך יתכן שיהיה בעולם אדם שיחשוב בזה או שיאמין שהיא אמונה נכונה, ק"ו שייטיב בעיניו. וזו הכת עניי הדעת, יש להצטער עליהם לסכלותם, לפי שהם מכבדין ומנשאין החכמים כפי דעתם, והם משפילים אותם בתכלית השפלות, והם אינם מבינין זה. וחי השם יתברך כי הכת הזה מאבדים הדרת התורה ומאפילים זהרה, ומשימים תורת ה' בהיפך המכוון בה.
 

כרימיה

New member
כשם שכוונתך אינה כוונת הרד``ק

אלא כפירה, כך כוונתך אינה כוונת הרמב``ם.
 

כרימיה

New member
מצידי תחשוב דברי כפירה

ושהרד``ק והרמב``ם מתירים לכפור. עליך נאמר כי ישרים דרכי ה` וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. אתה נכשל בדברי הרמב``ם - אני לא
 

masorti

New member
מצידי תשתייך לכת הראשונה שמציין הרמב"ם.

אני ניסיתי להאיר את עיניך, אבל אתה עיקש כפרד. הייתי מצטט כמה פסוקים העוסקים במנת משכל וממש נאמרו עליך, אבל פלגיה תמחוק את ההודעה. נ.ב. בהודעותיך בפורום אתה מחלל שם שמיים ברבים, וזה חטא יותר חמור מכל דרגת כפירה שאוכל להגיע אליה אי פעם.
 

eyalnadav

New member
דברי הרמב"ם כאן ראיה לדעותיי

בתורה יש פרד"ס פשט רמז דרש סוד, מי שחושב שלתנ"ך יש רק פשט (כמו שהרבה חושבים כאן , והכופרים למינהם ) -זוהי טעות . ר' שמעון בר יוחאי התבטא בחריפות על כך בזוהר הקדוש , מי שחושב שהתורה היא סיפורים לפי הפשט, שיקרא עיתונים וסיפורים אחרים שחברו בני אדם- הם יותר טובים ומהנים מאשר התורה. כך בדברי חכמים ברמיזותיהם כמו מעשיות בר בר חנה במסכת בבא בתרא ודומיהם וכן דבריהם במדרש שלפי הרמז והדרוש ולא לפי הפשט . הכוונה שכל אדם חכם יש אפשרות לדבר את דבריו שיהיו לו מספר כוונות בדיבור אחד ,ולא כוונה אחת בדיבור אחד. כמו שחושבים הסכלים שמכנה הרמב"ם . מי שלא קרא את כל כתבי הרמב"ם במשנה תורה במורה נבוכים באגרות הרמב"ם ובשאר ספריו ,ובעיקר במפרשי הרמבם הנודעים ישתבש בכוונת דבריו ושלוש השורות האחרונות שהבאת בשם הרמבם מתאימים להם (בשינוי הרמב"ם במקום החכמים)
 

כרימיה

New member
גברת מה הבעיה שלך?

למה את מוחקת כל הודעה? כי היא נגד הרוח שאת רוצה להעביר באמצעות הפורום? נגד חילון התנ``ך? אני אומר לך שאני לא אתן שיחלנו את התנ``ך ולא יעזור אם תחסמי אותי.
 

masorti

New member
היזהר והישמר לך פן תפתה ותעצבן אותי.

אם נדמה לך שאתה תנהל כאן את הפורום, אינך אלא טועה. ואם תמשיך בדרכך הרעה, אתה תחטוף ממני בליסטראות כאלה שלא ראתה שפחה חרופה על הים.
 

פלגיה

New member
לא כל הודעה

אני חוסמת כל הודעה שמכילה גידוף וקללות כנגד אחרים. גם אם הקללות נאמרות בלשון התנ"ך. גם אם הקללות מצוטטות עם **** במקום המילה המבזה. אנשים כאן יודעים תנ"ך ומבינים את הכוונה. גם אם הקללות נאמרות רק ברמז ובהבאת מובאה למקום שבו קללה נמצאת בתנ"ך. אני מוחקת כל הודעה שמהווה תוכחה כלפי מעשים היפוטטייים של חברי הפורום האחרים, שנאמרות בלי שיהיה לך מידע בנושא אלא מתוך הנחה כוללנית שאתה מניח על אנשים. כפי שלא היית רוצה לשמוע בפורום הכפשות כנגד "אתם החרדיים..." כך אני לא מוכנה שיהיו הכפשות כלפי "אתם החילוניים...." בעיקר כאשר הללו אינן נכונות. רוצה להשתתף בפורום? בשמחה. ענה כעניין והשב כהלכה. אל תחרף. אל תגדף. אל תתנגח באנשים אחרים. כתוב לגופו של עניין, ולא לגופם של דוברים, וזכור שבעצם אינך מכיר אותם. ואני אומרת שאני לא אתן לזרם אחד בעם היהודי לקחת מונופול על התנ"ך. כבד את כללי המקום שאתה כותב בו, ואת כלליהם של אלה שהגיעו לפניך, או שתלך מכאן. זה הכל.
 
למעלה