מיסוי עירוני

פורום "מיסוי עירוני" עוסק בכל הקשור לחיובים כספיים (מיסים, אגרות, היטלים) המוטלים על ידי השלטון המקומי:
רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות, מועצות איזוריות), תאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב, ועדות מקומיות לתכנון ובניה או כל רשות עירונית אחר.

 

ניתן להעלות לפורום כל נושא לדיון בענייני מס הארנונה, היטלי פיתוח תשתיות (היטל ביוב, היטל צנרת מים, היטל סלילת כבישים, היטל מבני ציבור וכד'), היטלי השבחה, אגרות עירוניות (כגון, אגרת אשפה, אגרת שילוט, אגרת כיבוי אש, אגרת בנייה, אגרת שמירה וכל תשלום חובה עירוני אחר. 


למעלה