שאלה

avia ofri

New member
שאלה

אחיין שלי נפגע לאחרונה בתאונת דרכים והוכר כנכה - 70% נכות. הבנתי שמגיעה לו הנחה בארנונה שהוא משלם. התחלנו בהליכים בירוקרטים ונתקלנו בכל מיני בעיות. האם לא מגיעה הנחה בגלל שאין לו יותר אחוזי נכות? זה הגוני?
 
הנחה בארנונה לנכה

לכל רשות מקומית קיימים כללים משלה לגבי הנחה בארנונה ועל כן עלייך אכן לברר ברשות המקומית את הזכאות באותה רשות.
בדרך כלל נהוג לתת הנחה לפי הסמכות בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) המבדילים בין נכה הזכאי לקבלת קצבה לפי סעיף 127לו לחוק הביטוח הלאומי לנכה אחר. זה לשון התקנות:

(א) נכה הזכאי לקיצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127לו לחוק הביטוח, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה - הנחה שאינה עולה על 80 אחוזים;

(3) נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור 90 אחוזים ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור – הנחה שאינה עולה על 40 אחוזים;

בנוסף, אם לא אישרו לו הנחה כנכה ניתן לנסות הנחה לפי מצב כלכלי, קבלת הבטחת הכנסה ו/או השתכרות בפועל
 
למעלה