שאלה בנושא ארנונה

שאלה בנושא ארנונה

שלום, אמי נפטרה לפני כחודש. היתה זכאית להנחה משמעותית בארנונה ושילמה דרך הוראת קבע.
אחותי מתגוררת כרגע בבית האם ותשלם את ההוצאות . האם הנחת הארנונה מבוטלת עם פטירת אמי, או שהיא תקפה לשנה?
תודה
 
הנחת ארנונה אזרח ותיק

משתתף בצער המשפחה.
על פי החוק היבש ההנחה פוקעת עם הפטירה, "חכם בעת ההיא יידום"
 
למעלה