אימות קיום ועדת הנחות

joramf1

New member
אימות קיום ועדת הנחות

אני בדיון משפטי והגשתי בקשה לוועדת הנחות
קיבלתי תשובה סתמית ללא פירוט שהוועדה דנה ודחתה את בקשתי
ביקשתי את הפרוטוקול בענייני נאמר לי שלא מוסרים פרוטוקול

חברי כל הסיעות במועצה התפזרו ופוטרו יש רק ראש מועצה
ומפקח ממשרד הפנים כך שלפי מקורבים לא יכול כלל להתקיים ועדת הנחות
איך אני יכול לדעת שוועדת הנחות אכן התקיימה ואכן דנו באמת בבקשתי
 
ועדת הנחות

הייתי מציע לנסות להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע ואם לא יתנו לפנות לבית המשפט
 
למעלה