תפזהיל

מיכי 10

Member
o.k., אולי.


 

א ב י ב ן

New member
וואו... אחלה חומר זה הפנסיל T הזה...

הוראות שימוש: אזהרות: חומר מאכל-קורוזיבי. התכשיר הינו רעיל, מסוכן בבליעה
ובנשימה וגורם נזק במגע עם העור והעיניים. איזותיאזולין עלול לגרות ולגרום
לכוויות. אמצעי זהירות ומיגון: השתמש בכפפות בשעת העבודה. מרח רק באמצעות
מברשת. המנע משאיפת החומר והשתמש במשקפי מגן, לבש מכנסיים ארוכים
וחולצה בעלת שרוולים ארוכים. המנע משאיפת החומר והשתמש במסכת נשימה
בשעת העברתו מהמיכל. בשעת ההעברה והיישום, השתמש במשקפי מגן, לבש
מכנסיים ארוכים וחולצה בעלת שרוולים ארוכים. אין לאכול, לעשן או לשתות בזמן
העבודה. המנע מכל מגע של החומר עם הפה. סכנות לסביבה: התכשיר רעיל לדגים.
אופן היישום: נער המיכל ובחש היטב לפני השימוש. יש למרוח המשחה על גבי
הפצע בעזרת מברשת צבע רגילה. במידה והפצע יבש או נגוע ברקבון, יש לנקות את
המקום עד שכבה בריאה ורק לאחר מכן למרוח את הפצע. יש לערבב את החומר
לפני השימוש. במידה והתכשיר סמיך מדי (לשם הקלה בשמוש) יש להוסיף כמות
קטנה של מים ולערבב היטב לפני השמוש. שים לב: אין למרוח בימים גשומים, או
סמוך לגשם. גשם תוך יממה, לאחר המריחה, עלול לשטוף חלק מהמשחה ולהוריד
מיעילותה. רשיון השרותים להגנת הצומח במשרד החקלאות 80/הצ/332 מכיל: 1 /
3 ק"ג מס' אצווה: בגמר השימוש: ניקוי הציוד: לאחר השימוש, סגור המיכל היטב,
למניעת התייבשות החומר. נקה המברשת במים זורמים ואח"כ במי סבון ושטוף
במים. מנע זרימת מי השטיפה למקורות מים, בריכות דגים ושטחים מעובדים. הגנה
אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה, שטוף ידיים ועור חשוף במים וסבון והחלף
בגדים. יש לכבס בנפרד את בגדי היישום. אחסון: שמור את התכשיר במחסן נעול,
במקום יבש, קריר ומאוורר המיועד לחומרי הדברה. הרחק את התכשיר ממזון,
מספוא, מאנשים בלתי מוסמכים ומהישג ידם של ילדים. תכשיר שנשפך: תכשיר
שנשפך, פג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת, אסוף לכלי
אטום והעבר לאתר פסולת רעילה. השמדת אריזות ריקות: אל תזהם מקורות מים
באריזות ריקות, מחמת סכנה לדגים. אריזות ריקות יש לאחסן במחסן נעול עד לפינוין
לאתר פסולת רעילה. עזרה ראשונה: במקרה מגע עם העיניים יש לשטוף במי ברז
זורמים במשך 15 דקות לפחות ופנה מייד לרופא. במקרה של מגע עם העור, שטוף
בכמות רבה של מים זורמים עם סבון. במקרה בליעה, פנה מייד לרופא. מידע לרופא:
מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות: 8541900-04. המצוינות על גבי התוית,
אך ורק כאשר אופן השימוש בתכשיר נעשה בהתאם להוראות ובתנאי שימוש
רגילים. אין הודעה חשובה: היצרן והמפיצים אחראים שמוצר זה תואם את המפרט
הטכני כמצויין בתוית ומתאים למטרות להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום
בתוית לרבות גידולים חסויים שאינם מותרים במפורש בתוית, גידולים שאינם
רשומים בתוית, זנים חדשים ובתנאי מזג אויר קיצוניים. היצרן והמפיצים לא יהיו
אחראים לנזקים שיגרמו במלואה על המשתמש בלבד. במקרה וקיים ספק כלשהו,
יש להתקשר לחברתנו, כמצוין בתוית זו. כתוצאה משימוש בתכשיר שלא לפי הוראות
תוית זו או בתנאי שימוש בלתי רגילים. במיקרים אלה חלה האחריות במלואה על
המשתמש. חומר מאכל קורוזיבי
http://www.rimi.co.il/wp-content/uploads/Pancil-T-11-2010.pdf
 
למעלה