פשעי מלחמה...

פשעי מלחמה...

הממונה על תלונות נגד שופטים שירת שנים רבות את הצבא. פשעי מלחמה מתאפיינים בחשאיות שאופפת אותם. ודווקא ביום ראשון דקות לפני פתיחת משפט ,"משרד התקשורת-עיתונות-וראש הממשלה מיליקובסקי-נתניהו.....ראש הממשלה "חזר בתשובה" לגבי "שקיפות"....אבל זה כבר לאחר המינוי של השופט שוהם ((מצה"ל))...שלא הציב את עצמו במלחמה נגד פשעי מלחמה (("כת הכפילים")). תארו לעצמכם "פולחן אדם" ((כת)) שנעשה באמצע מלחמה או פעילות צבאית....למען טיהור קארמה של קצינים...ששמם זהה לשמו של חייל-קורבן-אדם
 
אני מוסיפה איור קפקאי|


 
למעלה