עזרה דחוף!!!!!

morning star

New member
The Wiccan Rede

שלום לכן מכושפות... זוהי יצירה של DOREEN VALENTINE, המביאה רבים מעקרונות הויקה, אם כי מאחר וישנם מסורות רבות ווריאציות שונות שלה, עדיין רבים מוצאים הרבה השראה בשיר זה [לקראת סוף השיר ישנו איזכור של חוק השלושה]. Bide the Wiccan Law we must, in perfect Love and Perfect Trust. Live and let live, fairly take and fairly give. Cast the circle thrice about, to keep the evil spirits out. Let the spell be spake in rhyme. Soft of eye and light of touch, speak little, listen much. Deosil go by the waxing moon, chanting out the Witches` rune. Widdershins go by the waning moon, chanting out a baneful rune. When the Lady`s moon is new, kiss the hand to her, times two. When the moon rides at her peak, then your hearts desire seek. Heed the North wind`s mighty gale, lock the door and drop the sail. When the wind comes from the South, love will kiss thee on the mouth. When the wind blows from the West, departed souls will have no rest. When the wind blows from the East, expect the news and set the feast. Nine woods in the cauldron go, burn them fast and burn them slow. Elder be the Lady`s tree, burn it not or cursed you`ll be. When the Wheel turns to Yule, light the log and the Horned One rules. Heed ye Flower, Bush and Tree, by the Lady, blessed be. Where the rippling waters go, cast a stone and the truth you`ll know. When ye have a true need, harken not to others` greed. With a fool no season spend, lest ye be counted as his friend. Merry meet and merry part, bright the cheeks and warm the heart. Mind the Threefold Law you should, three times bad and three times good. When misfortune is enow, wear the blue star on thy brow. True in Love ever be, lest thy lover`s false to thee. Eight words the Wiccan Rede fufill: An it harm none, do what ye will. by Doreen Valiete שלכן כוכב השחר
 

morning star

New member
Rule Of Three

זוהי פואמה קצרה של Scott Cunningham, אחד מהמורים הבולטים של דת הויקה והעדינים שבהם. Evermind the Rule of Three. Three times what thou givest returns to thee. This lesson well, thou must learn. Thee only gets what thou dost earn. By Scott Cunningham שלכן הנווד
 
למעלה