למי שישנו עדיין ספק

לא מצדיק.

ולהבדיל ממך גם לא מצדיק את הכיבוש. נראה אותך פעם יוצא מהארון של עזאזל ותוקף את הימין הקיצוני בפורום?
 
לארגוני הרצח

הפלסטינים לא משנה את מי הם רוצחים אבל רצוי שזה יהיה יהודי ולא משנה אם זה חייל יהודי או אזרח יהודי מי שמצדיק רציחות חיילים לא רחוק מלהצדיק רציחות אזרחים שלדעתי זה אותו דבר במקרה הזה
 
למעלה