יצחק פס המסכן...

Roobie

New member
יצחק פס המסכן...

מה כבר עשה האיש? כולה סייע בהעברת בלוני גז לפיגוע בבית-ספר פלשתיני... מה, כבר אסור לרצוח ילדים פלשתינים בימינו?! לאן המדינה הזאת מתדרדרת?!
 

Roobie

New member
כן, תשובה מצויינת

כמיטב זיבולי-השכל הכהניסטים.
 

asaf2000

New member
תגובה

עם כל הכבוד לפס ועם כל הצער על אובדן בתן הרי הוא כעת חשוד בנסיון לפעילות חבלנית ואין שום צורך לרחם עליו ולשחרר אותו בגלל שבתו נרצחה כמו שאין צורך לרחם על מחבלים שילדיהם נהרגו ולהגיד יאללה נשחרר אותם מסכנים.
 

מושיק כ.

New member
אני מבין שאינך מבחין בין יהודי לגוי

אוי לחוזרים בתשובה שכמוך שלא יודעים ש"עניי ערך קודמים" ו"אל תעמוד על דם רעיך"
 

רונאל1

New member
רחמים על מושיקו המסכן

המצב הטריף אותו על דעתו. אם אדון פס אכן עשה פעולות טרור או התכוון לעשות כאלה כנגד ערבים הוא אינו שונה ממחבלי החמאס / אלו מהם שהתכוונו לעשות פעולות טרור בהתאמה. השנאה העיוורת של מסכנים כמוך לשפויים בעם הזה ולחילופין ההגנה העיוורת שאתה מוכן לספק לכל מופרע מהימין הקיצוני גם אם יגידו לך שרצח תינוקת פלסטינית שכנה לו, מעבירה אותכם על דעתכם. מזל שאתה מייצג קומץ קטנצ'יק של מדינת ישראל.
 
הוא לא עני, ולא חבר שלי.

הוא ככל הנראה רוצח מתועב, בלי שום קשר לבת שלו. בתקופת התנ"ך סקלו אנשים כאלה.
 

Hebrew warlord

New member
תגיד

בחתימה שלך רשום מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד , אתה חוזר בתשובה ? בוא אני ילמד אותך עוד כמה "מצוות" . 1. אתה יודע מזה ז' עממין ? נכון ? . מצווה להוריש אותם נכון ? ( "ואכלת את-כל-העמים אשר השם אלקיך נותן לך לא-תחוס עינך עליהם ולא תעבוד את אלהיהם כי-מוקש הוא לך"דברים פרק י' פסוק 16 "לא תערוץ מפניהם כי-השם אלוקיך בקרבך א-ל גדול ונורא :ונשל של השם אלקיך את הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלותם מהר פן-תרבה עליך חית השדה : ונתנם השם אלקיך לפניך והמם מהומה גדולה עד השמדם: ונתן מלכיהם בידך והאבדת את-שמם מתחת השמים לא-יתיצב איש בפניך עד השמדך אותם : פסלי אלוהיהם תשרפון באש לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש סו כי תועבת השם אלקיך הוא : ולא תביא תועבה אל ביתך שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא" דברים פרק י' פסוקים 21 -26 "ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעינכם ולצנינים בצדכם וצררו אתכם על-הארץ אשר אתם יושבים בה : והייה כאשר דימתי לעשות להם אעשה לכם" במדבר פרק לג פסוקים נה-נו ) כל עם שטוען בעלות על הארץ הזאת , כאילו מז' עממין הוא . 2. אסור לגויים בכלל לעבור או לשבת על הארץ , רק לגר תושב מותר (גר צדק אינו נחשב גוי) 3. כל יהודי שנלחם בערבים מקדש שם שמיים , ומציל אותכם גם , על שנלחם אפילו שאתם פוחדים לעשות ככתוב . אין זה דבר טרוריסטי. אלא מצווה מן התורה שלום
 

Hebrew warlord

New member
תיקון טעות ועוד משהו

"ונשל של " = "ונשל(ונישל קרי) השם אלקיך את הגוים האל מפניך" ---------------------- עוד דבר . הנה קטע שהשאלתי מתוך הספר "אור הרעיון" "ודאי שלא שחכו ולא ישחכו הישמעאלים את תביעתם לא"י, כבר למדנו (סנהדרין צא. ) "ושוב פעם אחת באו בני ישמאל ובני קטורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו ארץ כנען שלנו ושלכם דכתיב (בראשית כה:יב) ואלא תולדות ישמאל בן אברהם" וכתיב (שם.יט) ואלא תולדות יצחק בן אברהם " אמר להם [גביהא בן פסיסא] " מהיכן אתם מביאין ראייה ? אמרו לו : מן התורה . אמר להן: אף אני לא אביא ראייה אלא מן התורה שנאמר(שם ה"ו) "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים ..נתן אברהם מתנות [וישלחם] , אב שנתן אגטין [כעין ירושה] לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה , כלום יש לזה על זה כלום ? (והיה יכול להביא ם את הפסוקים בבראשית יז:יט-כא , עיין שם] רואים מכאן שיותר מאלף שנים לאחר מותו של ישמעאל עדיין תבעו הישמעאלים את הארץ הם אינם מתחשבים בכל הטענות שנטען , כמו שאינם מתחשבים במה שאמרו בגמרא (סנהדרין נט: לגבי מילה וז"ל, "מעיקרא לאברהם הוא דקא מזהר ליה רחמנה : ואתה את בריתי תשמור , אתה וזרעך לדורותם " (בראשית יז:ט ) אלא מעתה בני ישמעאל לחייבו (במילה שהם מזרעו ] "כי ביצחק יקרא לך זרע " (שם כא:יב) כלומר בפירוש אמר הקב"ה שרק יצחק ולא ישמעאל ייקרא זרע לאברהם " הישעמאלים תמיד טענו שזאת ארצם , גם בימי קדם .
 

Blabla Dude

New member
בקשר לבני נוח שלך NOACHIDES

איפה כתוב בתורה גרים שקיבלו עליהם את שבע מצוות נוח הם גרי צדק . הדרוזים וחלק גדול מהבדואים (היום מרבית מהבדואים הם מתנחלים באדמות מדינה אז אני לא אגיד כל הבדואים) נאמנים למדינה הרבה יותר מהחרידים , האם זה לא בושה בפניכם ?
 

Hebrew warlord

New member
מה??

אתה מבולבל, גרי צדק הם גרים שנחשבים כמו יהודים , מותר להם להתעסק בתורה ולהתחתן עם יהודיה (כדי שהבנים יצאו יהודים) גר תושב הוא גוי המקבל 7 מצוות בני נח . ורק בהם יכולים להתעסק . ----------- גם הדרוזים והבדווים גונבים נשק מצה"ל ומוכרים לערבים , אונסים, ופשועים ורוצחים ומבאים סמים ומוכרים ליהודים ומבאים זונות מחו"ל וגונבים קרקעות ומתישבים בלי רשות ולא מטפלים בחיות שלהם וגורמנים סכנה בכבישים , והורסים בכוונה מקורות מיים כדי שיהודים לא יוכלו להנות מהם , ומזהמים נהרות שנשפכים אחר כך למקורות המים , ומציתים רכוש ודונמים שלמים של עצים וכל פעם שמתעצבנים עליהם ,עושים מהומות בלאגן רעש ועוד . שוחטים בקר ששיך לקיבוצים יהודים כדי שיצתרכו לקנות מהם , ממפים ומצלמים איזורים בשביל הפלסטינחשים כל אלא ועוד הרבה ממש נאמנות .כמו נחש. ------- אנחנו לא נאמנים ? מתי עשינו כל אחת מהנ"ל . תן לי דוגמא אחת . פתאטתי אחד. אתה מלקק את החרא ויורק על הדבש .אתה מאמין לכל שטות שיספרו לך כדי להרגיע אותך ושתאמין שבאמת יש כאלה טובים, בוא תבוא לדרום , נראה אותך נכנס לרהט , נראה אחר כך מה תחשוב על החברים האלה שלך שאתה כל כך אוהב , בוא נראה אותך מסתובב אצלהם בבאר שבע .תראה כמה נאמנים הם שהם מקללים יהודיות ומציעים להם הצעות מגונות למנהם על בסיס יומי ומקללים כל יהודי מהמכוניות שלהם, יורקים עליך . המושתנים האלה כל היום מנסים להיות גיבורים זורקים על יהודים אבנים פושעים מוכרים סמים ומה שאתה לא רוצה .
 

רונאל1

New member
לורד עוכר ישראל מעביר שיעור בנאמנות

הדרוזים והבדווים תורמים למדינה הרבה יותר מפסיכים כמוך שרק להחזיק עולה לנו המון כסף. אני מתקרב למסקנה שאתה פושע מסומם ומסוכן. שמעתי שאתה שותה בפסח דם של ילדים ערבים שכנים שלך.
 

Blabla Dude

New member
הייתי בעיירה דרוזית

והיחס שקיבלתי שם היה מצויין אפילו באיזור הערבי של עכו לא עשו לי בעיות . כפי שאמרתי לך אתה בטח מדבר על בדואים , אני מסכים שחלק גדול מהם אינם נאמנים ומתייחסים למדינה כמו ערבים תושבי קבע אבל בכל זאת יש להם מידה של נאמנות רבה יותר מהמגזר החרידי . וגם יהודים מוכרים סמים,אונסים,גונבים נשק,מצלמים איזורים וכו' וכו'
 

Hebrew warlord

New member
ברור שאני מדבר על בדואים

אתה דברת על בדואים , אל תקשר תפסליטנים שהיית אצלהם לנושא. בדואים . אתה אומר שהם לא נאמנים אז איך יש להם נאמנות יותר מהמגזר החרדי ? אתה מבין למה חרדים וחילונים לא מסתגלים וחיים ביחד באושר. אתם שונאים אותנו, אתה רואה אותנו כמיעוט שחבל שבכלל קיים . ולא כחלק מעם ישראל , אתה קורא לנו מגזר . אני הייתי הטוח שאנחנו מהמגזר היהודי , האם אתה שם הבדל בין מגזר שלומד בתיכון שלמגזר שלומד באונברסיטה, וקורא להם "המגזר הנ"ל והמגזר הנ"ל ? " לא , האם אתה רואה את היהודים מפולין כמגזר ? או את היהודים ממרוקו כמגזר ? לא . רק אותנ חושבים למיעוט , ממצאים עלינו עלילות , משקרים עלינו , מסתים עלינו , מגדפים אותנו בכל חור , אתם נוהגים אלינו שאל עם שלא קשור לאדמה . איך אתה מעיז בכלל לטעון כך קל וחומר להשוות אותי למיעוט ?! . חוצפן אתה , הרי אתה מראה מה אתם באמת , ואז אתה מתפלא למה אנחנו לא הולכים לצבא ולא מסתדרים אתכם --------- "וגם יהודים מוכרים סמים,אונסים,גונבים נשק,מצלמים איזורים וכו' וכו'" נכון ,ומאיזה מגזר הם? חה חה .
 

Blabla Dude

New member
דיברתי על דרוזים ובדואים

והדגשתי שאכן יש רוב בדואי שאכן לא נאמן למדינה . אנחנו לא שונאים אותכם להיפך אנחנו רואים בכם כאחים לכל דבר ,כל מה שאנחנו רוצים זה שתשלבו את עצמכם להרגלי החיים במדינת ישראל (להתגייס וכו' וכו') וקראתי לכם מגזר בגלל שאתם מוציאים את עצמכם מן הכלל . זה נכון מה שאמרת שרבים מתייחסים אליכם באופן לא הוגן אבל אל תכליל אותי ואחרים עם אותם מיעוטים שרוקמים עליכם עלילות . אם כבר אתה מכליל אז גם אני אכליל , אתם שונאים אותנו בגלל שאנחנו לא הולכים לפי ההלכה , מתנהגים אלינו כשונים מסיתים לקיצוניות וכופים עלינו את הדת . מי שהרס את היהדות זה לא החילונים אלא אנשים כמוך שגורמים לבני הנוער להירתע מהדת . "וגם יהודים מוכרים סמים,אונסים,גונבים נשק,מצלמים איזורים וכו' וכו'" נכון ,ומאיזה מגזר הם? חה חה . אמממ...... אנסים ? לא חסר לכם ..... זוכר את הסיפורים של רבנים פדופילים , לאחרונה יש תיק על מה שמו... (קצת עזרה בבקשה איפכא אולי תזכיר לי ...) . גונבים נשק- זוכר את סיפור מכירת הנשק הגדולה שבוצעה ע"י שלושה חיילים מתנחלים ? מסיתים למלחמת נקמה -------- אתה לדוגמא כן באיראן אין הרבה פשע בגלל שליטת הדת אבל במחיר רצח פשע וטרור וסופו של החופש של הפרט .
 
למעלה