חובת נוכחות בסימנריונים

חובת נוכחות בסימנריונים

מישהו יודע מהי חובת הנוכחות אצל נחמיאס. האם צריך לבוא כל שיעור... או שבאים לשיעור הראשון, ורואים את המרצה פחות ופחות במהלך השנה?
 
למעלה