דו"ח מבקר המדינה 2013-תגובת חברת נת"ע

מצב
הנושא נעול.

alantan

New member
דו"ח מבקר המדינה 2013-תגובת חברת נת"ע

דו"ח מבקר המדינה 2013-תגובת חברת נת"ע
מקור: נת"ע

חברת נ.ת.ע קיבלה את ממצאי דו"ח הביקורת והיא פועלת לתיקון כל הליקויים וליישום הלקחים והמסקנות הנובעות מפרויקט הקמת הרכבת הקלה בגוש דן.

כאשר החליטה הממשלה להטיל את פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן על חברת נ.ת.ע, בדצמבר 2010, אומדן הפרויקט התבסס על הערכות הזכיין, שהיה אמור לבצע את הפרויקט. אומדן זה, 10.7 מיליארד ₪, היה ללא כל ביסוס הנדסי מעודכן. רק באפריל 2012, ע"פ התקדמות התכנון ואסטרטגיית ביצוע הפרויקט, הוכן ע"י נ.ת.ע תקציב יסודי ומעודכן לפרויקט, שהיה מבוסס על תוכניות הנדסיות. על בסיס תקציב זה ולאחר דיונים עם נציגי האוצר ועם חברת הבקרה, שכללו הוספת סעיפים לביצוע הפרויקט שלא היו קודם לכן, כגון שאיבת מים וטיפול בקרקע ובמים מזוהמים, בתוספת התייקרויות ועליית המע"מ, עודכן התקציב. תקציב זה, שאושר על ידי כל הגורמים המעורבים, בסך 14.4 מיליארד ₪, מלווה את חברת נ.ת.ע בפרויקט הרכבת הקלה בגוש דן מאז ועד היום.

כמו כן הלו"ז, שהוצג בישיבת הממשלה בדצמבר 2010, התבסס על הלו"ז של הזכיין, אשר דיבר על חמש שנים עד לסיום הפרויקט המורכב והמסובך הזה.

ע"פ התקדמות התכנון ובחינת משך זמן העבודות בפרויקטים דומים בחו"ל, הוכן לו"ז מעודכן לפרויקט המראה על סיומו ב 2021. לו"ז זה הוכן בעזרת יועצי חברת PB ( חברה בינ"ל המלווה בנ.ת.ע את הפרויקט), בשיתוף יועצים מהארץ ומחו"ל ובתאום ואישור של חברת הבקרה המלווה את הפרויקט.

בעת החלטת הממשלה , חברת נ.ת.ע , אשר מנתה כ 30 עובדים, החלה בהתארגנות כדי להפוך מחברה מנהלת, לחברה מבצעת, לרבות שינוי במבנה הארגוני שלה, והרחבתה ל 250 עובדים. מתוכם אוישו כבר כ 150 עובדים.

בהתחשב בעובדה שמדובר בכוח אדם מקצועי ומיומן , כמו מהנדסים, גיאולוגים ועוד, הדבר היה כרוך במאמץ ארגוני וניהול רחב היקף.

מאז קבלת הפרויקט על אחריותנו הפכה נ.ת.ע מחברה מנהלת פרויקט BOT, המעסיקה כאמור, 30 עובדים בלבד, לחברה שמבצעת את הפרויקט מתקציב המדינה. זהו תהליך ארוך הדורש התארגנות מחודשת, הכנת נהלים חדשים, כולל הקמת מחלקה המטפלת בנושא הנהלים. בתוך תשעה חודשים הוטמעו כבר 49 נהלים חדשים בחברה, ובקרוב יושלם קובץ הנהלים של החברה.

כל זאת כדי להתקדם ולהצליח בפרויקט הענק, המורכב והמסובך הזה, הנקרא הקמת רכבת קלה בגוש דן.
 

jp3raptor

Member
תאריך הסיום הוא לא פחות מביזיון

דו"ח מבקר המדינה 2013-תגובת חברת נת"ע
מקור: נת"ע

חברת נ.ת.ע קיבלה את ממצאי דו"ח הביקורת והיא פועלת לתיקון כל הליקויים וליישום הלקחים והמסקנות הנובעות מפרויקט הקמת הרכבת הקלה בגוש דן.

כאשר החליטה הממשלה להטיל את פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן על חברת נ.ת.ע, בדצמבר 2010, אומדן הפרויקט התבסס על הערכות הזכיין, שהיה אמור לבצע את הפרויקט. אומדן זה, 10.7 מיליארד ₪, היה ללא כל ביסוס הנדסי מעודכן. רק באפריל 2012, ע"פ התקדמות התכנון ואסטרטגיית ביצוע הפרויקט, הוכן ע"י נ.ת.ע תקציב יסודי ומעודכן לפרויקט, שהיה מבוסס על תוכניות הנדסיות. על בסיס תקציב זה ולאחר דיונים עם נציגי האוצר ועם חברת הבקרה, שכללו הוספת סעיפים לביצוע הפרויקט שלא היו קודם לכן, כגון שאיבת מים וטיפול בקרקע ובמים מזוהמים, בתוספת התייקרויות ועליית המע"מ, עודכן התקציב. תקציב זה, שאושר על ידי כל הגורמים המעורבים, בסך 14.4 מיליארד ₪, מלווה את חברת נ.ת.ע בפרויקט הרכבת הקלה בגוש דן מאז ועד היום.

כמו כן הלו"ז, שהוצג בישיבת הממשלה בדצמבר 2010, התבסס על הלו"ז של הזכיין, אשר דיבר על חמש שנים עד לסיום הפרויקט המורכב והמסובך הזה.

ע"פ התקדמות התכנון ובחינת משך זמן העבודות בפרויקטים דומים בחו"ל, הוכן לו"ז מעודכן לפרויקט המראה על סיומו ב 2021. לו"ז זה הוכן בעזרת יועצי חברת PB ( חברה בינ"ל המלווה בנ.ת.ע את הפרויקט), בשיתוף יועצים מהארץ ומחו"ל ובתאום ואישור של חברת הבקרה המלווה את הפרויקט.

בעת החלטת הממשלה , חברת נ.ת.ע , אשר מנתה כ 30 עובדים, החלה בהתארגנות כדי להפוך מחברה מנהלת, לחברה מבצעת, לרבות שינוי במבנה הארגוני שלה, והרחבתה ל 250 עובדים. מתוכם אוישו כבר כ 150 עובדים.

בהתחשב בעובדה שמדובר בכוח אדם מקצועי ומיומן , כמו מהנדסים, גיאולוגים ועוד, הדבר היה כרוך במאמץ ארגוני וניהול רחב היקף.

מאז קבלת הפרויקט על אחריותנו הפכה נ.ת.ע מחברה מנהלת פרויקט BOT, המעסיקה כאמור, 30 עובדים בלבד, לחברה שמבצעת את הפרויקט מתקציב המדינה. זהו תהליך ארוך הדורש התארגנות מחודשת, הכנת נהלים חדשים, כולל הקמת מחלקה המטפלת בנושא הנהלים. בתוך תשעה חודשים הוטמעו כבר 49 נהלים חדשים בחברה, ובקרוב יושלם קובץ הנהלים של החברה.

כל זאת כדי להתקדם ולהצליח בפרויקט הענק, המורכב והמסובך הזה, הנקרא הקמת רכבת קלה בגוש דן.
תאריך הסיום הוא לא פחות מביזיון
שמונה שנים!!!

כאשר לכולנו ברור שהרק"ל לא באמת יהיה מוכן ב2021
 

orchilit

New member
יש גם דו"ח על הרפורמה בתח"צ של 2010-12.

דו"ח מבקר המדינה 2013-תגובת חברת נת"ע
מקור: נת"ע

חברת נ.ת.ע קיבלה את ממצאי דו"ח הביקורת והיא פועלת לתיקון כל הליקויים וליישום הלקחים והמסקנות הנובעות מפרויקט הקמת הרכבת הקלה בגוש דן.

כאשר החליטה הממשלה להטיל את פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן על חברת נ.ת.ע, בדצמבר 2010, אומדן הפרויקט התבסס על הערכות הזכיין, שהיה אמור לבצע את הפרויקט. אומדן זה, 10.7 מיליארד ₪, היה ללא כל ביסוס הנדסי מעודכן. רק באפריל 2012, ע"פ התקדמות התכנון ואסטרטגיית ביצוע הפרויקט, הוכן ע"י נ.ת.ע תקציב יסודי ומעודכן לפרויקט, שהיה מבוסס על תוכניות הנדסיות. על בסיס תקציב זה ולאחר דיונים עם נציגי האוצר ועם חברת הבקרה, שכללו הוספת סעיפים לביצוע הפרויקט שלא היו קודם לכן, כגון שאיבת מים וטיפול בקרקע ובמים מזוהמים, בתוספת התייקרויות ועליית המע"מ, עודכן התקציב. תקציב זה, שאושר על ידי כל הגורמים המעורבים, בסך 14.4 מיליארד ₪, מלווה את חברת נ.ת.ע בפרויקט הרכבת הקלה בגוש דן מאז ועד היום.

כמו כן הלו"ז, שהוצג בישיבת הממשלה בדצמבר 2010, התבסס על הלו"ז של הזכיין, אשר דיבר על חמש שנים עד לסיום הפרויקט המורכב והמסובך הזה.

ע"פ התקדמות התכנון ובחינת משך זמן העבודות בפרויקטים דומים בחו"ל, הוכן לו"ז מעודכן לפרויקט המראה על סיומו ב 2021. לו"ז זה הוכן בעזרת יועצי חברת PB ( חברה בינ"ל המלווה בנ.ת.ע את הפרויקט), בשיתוף יועצים מהארץ ומחו"ל ובתאום ואישור של חברת הבקרה המלווה את הפרויקט.

בעת החלטת הממשלה , חברת נ.ת.ע , אשר מנתה כ 30 עובדים, החלה בהתארגנות כדי להפוך מחברה מנהלת, לחברה מבצעת, לרבות שינוי במבנה הארגוני שלה, והרחבתה ל 250 עובדים. מתוכם אוישו כבר כ 150 עובדים.

בהתחשב בעובדה שמדובר בכוח אדם מקצועי ומיומן , כמו מהנדסים, גיאולוגים ועוד, הדבר היה כרוך במאמץ ארגוני וניהול רחב היקף.

מאז קבלת הפרויקט על אחריותנו הפכה נ.ת.ע מחברה מנהלת פרויקט BOT, המעסיקה כאמור, 30 עובדים בלבד, לחברה שמבצעת את הפרויקט מתקציב המדינה. זהו תהליך ארוך הדורש התארגנות מחודשת, הכנת נהלים חדשים, כולל הקמת מחלקה המטפלת בנושא הנהלים. בתוך תשעה חודשים הוטמעו כבר 49 נהלים חדשים בחברה, ובקרוב יושלם קובץ הנהלים של החברה.

כל זאת כדי להתקדם ולהצליח בפרויקט הענק, המורכב והמסובך הזה, הנקרא הקמת רכבת קלה בגוש דן.
יש גם דו"ח על הרפורמה בתח"צ של 2010-12.
בכייה לדורות
 

droriko

New member
מצחיק שהם מתמקדים דווקא בתח"ץ ברמת גן

יש גם דו"ח על הרפורמה בתח"צ של 2010-12.
בכייה לדורות
מצחיק שהם מתמקדים דווקא בתח"ץ ברמת גן
כשדווקא רמת גן היא בין הערים הבודדות שהתח"ץ בה שופר לאין ערוך. אם זה קו מהיר לקניון איילון(בניגוד לקישור המסורבל עם 67 בטרום הרפורמה) אם זה השינוי בקו 60, אם זה החיבור הראשונים לאוניברסיטה
 

droriko

New member
הראשונים=הראשוני

מצחיק שהם מתמקדים דווקא בתח"ץ ברמת גן
כשדווקא רמת גן היא בין הערים הבודדות שהתח"ץ בה שופר לאין ערוך. אם זה קו מהיר לקניון איילון(בניגוד לקישור המסורבל עם 67 בטרום הרפורמה) אם זה השינוי בקו 60, אם זה החיבור הראשונים לאוניברסיטה
הראשונים=הראשוני
 

droriko

New member
אגב מעניין

מצחיק שהם מתמקדים דווקא בתח"ץ ברמת גן
כשדווקא רמת גן היא בין הערים הבודדות שהתח"ץ בה שופר לאין ערוך. אם זה קו מהיר לקניון איילון(בניגוד לקישור המסורבל עם 67 בטרום הרפורמה) אם זה השינוי בקו 60, אם זה החיבור הראשונים לאוניברסיטה
אגב מעניין
שאותו "אביר תחבורה ציבורית" צבי בר שהתלונן על "כישלון הרפורמה ברמת גן" הוא אותו אחד(על פי הדוח עצמו) שביקש להוציא אוטובוסים מהשכונות ברמת גן ולהכניס במקומם מיניבוסים "כדי לא להפריע לשקט של התושבים"
 

orchilit

New member
אולי היה להם שיתוף מידע ממישהו בר"ג.

מצחיק שהם מתמקדים דווקא בתח"ץ ברמת גן
כשדווקא רמת גן היא בין הערים הבודדות שהתח"ץ בה שופר לאין ערוך. אם זה קו מהיר לקניון איילון(בניגוד לקישור המסורבל עם 67 בטרום הרפורמה) אם זה השינוי בקו 60, אם זה החיבור הראשונים לאוניברסיטה
אולי היה להם שיתוף מידע ממישהו בר"ג.
גם אני תמהתי למה דווקא ר"ג.

ר"ג לעומת זאת הפסידה את כל הקטע של תל השומר בהתחלה (הרי זה בשטחה), וגם האוטובוסים שמסתובבים להם בכיכר רמב"ם כולם , שאמנם זה נחמד להחליף, אבל קו 61 סורבל (לטובת קו 60 שעושה מסלול ישיר ויעיל ביותר), ועימו גם 52, 65.. דרך בן גוריון לא מרושתת בקו אחד שעובר אפילו שני מקטעים שזה אבסורד. אבל מסכים שהיו שיפורים גם בר"ג. (ובגבעתיים עוד יותר).

טוב אנחנו נכנסים לאותם דיונים שכבר כולנו טחנו (וכמעט כולנו הסכמנו עליהם לדעתי
)
 

אוהד11

New member
לא אוהב להגיד, אבל אני מוכרח להזכיר שיצאתי

יש גם דו"ח על הרפורמה בתח"צ של 2010-12.
בכייה לדורות
לא אוהב להגיד, אבל אני מוכרח להזכיר שיצאתי
חוצץ נגד מבנה הרפורמה הזו לפני שנתיים וחצי וכמעט כולם הציגו אותי
כ- "כופר בעיקר", כיצד אפשר לומר דבר כזה נגד משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון". מסתבר שגוף מכובד כמו מבקר המדינה גם הוא מותח בקורת על הרפורמה ומוצא שהכל נעשה בצורה פרטאצ'ית תוך זריקת כספים.
 
זה תפקידו של המבקר,

לא אוהב להגיד, אבל אני מוכרח להזכיר שיצאתי
חוצץ נגד מבנה הרפורמה הזו לפני שנתיים וחצי וכמעט כולם הציגו אותי
כ- "כופר בעיקר", כיצד אפשר לומר דבר כזה נגד משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון". מסתבר שגוף מכובד כמו מבקר המדינה גם הוא מותח בקורת על הרפורמה ומוצא שהכל נעשה בצורה פרטאצ'ית תוך זריקת כספים.
זה תפקידו של המבקר,
הוא לא צריך לדווח על מה שהשתפר בתח"ץ אלא רק על מחדלים וליקויים.
 

אוהד11

New member
ברור שזה תפקידו של גוף הבקורת, הוא כמו הילד

זה תפקידו של המבקר,
הוא לא צריך לדווח על מה שהשתפר בתח"ץ אלא רק על מחדלים וליקויים.
ברור שזה תפקידו של גוף הבקורת, הוא כמו הילד
שצועק המלך עירום, ואכן לא צעקו מספיק למשרד התחבורה המלך עירום
 

amit1270

New member
לא צעקו מספיק? איפה היית בשנתים האחרונות?

ברור שזה תפקידו של גוף הבקורת, הוא כמו הילד
שצועק המלך עירום, ואכן לא צעקו מספיק למשרד התחבורה המלך עירום
לא צעקו מספיק? איפה היית בשנתים האחרונות?
 

אוהד11

New member
לקראת הפעלת הרפורמה ולאחריה צעקתי וכמעט

לא צעקו מספיק? איפה היית בשנתים האחרונות?
לקראת הפעלת הרפורמה ולאחריה צעקתי וכמעט
כולם התייחסו אלי כאל "משוגע הכפר". כמה אפשר לצעוק המלך עירום כשהרגולטור מתייחס בהתנשאות ובחוסר התייחסות לתלונות ? שים לב, כשאושרי מזכיר כל פעם עוולות שנעשו במסגרת הרפורמה הזו מה ההתייחסות אליו ?
 

ונפלון

New member
המבקר שואל: למה דן קונה אוטובוסים גרועים?

דו"ח מבקר המדינה 2013-תגובת חברת נת"ע
מקור: נת"ע

חברת נ.ת.ע קיבלה את ממצאי דו"ח הביקורת והיא פועלת לתיקון כל הליקויים וליישום הלקחים והמסקנות הנובעות מפרויקט הקמת הרכבת הקלה בגוש דן.

כאשר החליטה הממשלה להטיל את פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן על חברת נ.ת.ע, בדצמבר 2010, אומדן הפרויקט התבסס על הערכות הזכיין, שהיה אמור לבצע את הפרויקט. אומדן זה, 10.7 מיליארד ₪, היה ללא כל ביסוס הנדסי מעודכן. רק באפריל 2012, ע"פ התקדמות התכנון ואסטרטגיית ביצוע הפרויקט, הוכן ע"י נ.ת.ע תקציב יסודי ומעודכן לפרויקט, שהיה מבוסס על תוכניות הנדסיות. על בסיס תקציב זה ולאחר דיונים עם נציגי האוצר ועם חברת הבקרה, שכללו הוספת סעיפים לביצוע הפרויקט שלא היו קודם לכן, כגון שאיבת מים וטיפול בקרקע ובמים מזוהמים, בתוספת התייקרויות ועליית המע"מ, עודכן התקציב. תקציב זה, שאושר על ידי כל הגורמים המעורבים, בסך 14.4 מיליארד ₪, מלווה את חברת נ.ת.ע בפרויקט הרכבת הקלה בגוש דן מאז ועד היום.

כמו כן הלו"ז, שהוצג בישיבת הממשלה בדצמבר 2010, התבסס על הלו"ז של הזכיין, אשר דיבר על חמש שנים עד לסיום הפרויקט המורכב והמסובך הזה.

ע"פ התקדמות התכנון ובחינת משך זמן העבודות בפרויקטים דומים בחו"ל, הוכן לו"ז מעודכן לפרויקט המראה על סיומו ב 2021. לו"ז זה הוכן בעזרת יועצי חברת PB ( חברה בינ"ל המלווה בנ.ת.ע את הפרויקט), בשיתוף יועצים מהארץ ומחו"ל ובתאום ואישור של חברת הבקרה המלווה את הפרויקט.

בעת החלטת הממשלה , חברת נ.ת.ע , אשר מנתה כ 30 עובדים, החלה בהתארגנות כדי להפוך מחברה מנהלת, לחברה מבצעת, לרבות שינוי במבנה הארגוני שלה, והרחבתה ל 250 עובדים. מתוכם אוישו כבר כ 150 עובדים.

בהתחשב בעובדה שמדובר בכוח אדם מקצועי ומיומן , כמו מהנדסים, גיאולוגים ועוד, הדבר היה כרוך במאמץ ארגוני וניהול רחב היקף.

מאז קבלת הפרויקט על אחריותנו הפכה נ.ת.ע מחברה מנהלת פרויקט BOT, המעסיקה כאמור, 30 עובדים בלבד, לחברה שמבצעת את הפרויקט מתקציב המדינה. זהו תהליך ארוך הדורש התארגנות מחודשת, הכנת נהלים חדשים, כולל הקמת מחלקה המטפלת בנושא הנהלים. בתוך תשעה חודשים הוטמעו כבר 49 נהלים חדשים בחברה, ובקרוב יושלם קובץ הנהלים של החברה.

כל זאת כדי להתקדם ולהצליח בפרויקט הענק, המורכב והמסובך הזה, הנקרא הקמת רכבת קלה בגוש דן.
המבקר שואל: למה דן קונה אוטובוסים גרועים?
דוח מבקר המדינה
 

mister K

New member
הוא לא באמת מבין באוטובוסים

ה- 77XX הם אוטובוסים גרועים?
מתי היתה הפעם האחרונה שהוא נסע באוטובוס?
הוא לא באמת מבין באוטובוסים
יש משהו בדברים על כך שאין מכרז או רכש של כמה מפעילים, אבל מכאן ועד להגיע על ה-NL שהוא גרוע המרחק גדול.

לפחות בתמונה שמו EL כדי שבאמת יראו אוטובוס גרוע.
 

droriko

New member


הוא לא באמת מבין באוטובוסים
יש משהו בדברים על כך שאין מכרז או רכש של כמה מפעילים, אבל מכאן ועד להגיע על ה-NL שהוא גרוע המרחק גדול.

לפחות בתמונה שמו EL כדי שבאמת יראו אוטובוס גרוע.
 
קראתי את החלק הרלוונטי בדוח

ה- 77XX הם אוטובוסים גרועים?
מתי היתה הפעם האחרונה שהוא נסע באוטובוס?
קראתי את החלק הרלוונטי בדוח
בין השאר כתוב כי דן מעולם לא ערכו נוהל רכש לאוטובוסים, למרות שהתחייבו לכך, הם גם ממשיכים להזמין אוטומטית ממ.א.ן למרות המחוייבות לקיים הליך תחרותי.
עוד כתוב כי כשנוסו 3 האוטובוסים העירוניים בתקן יורו 4 (איריסבוס, סקניה ומ.א.ן), מ.א.ן קיבלה את הציון 7.9, לעומת מתחרה אחרת שקיבלה את הציון 8. בין השאר מ.א.ן גרפה את הציון הגבוה ביותר בקבועי הזמן במוסך - משך טיפול ותדירות טיפולים. מתחרה ב' גרפה את חוות דעת הנהג הטובה ביותר ומתחרה ג' - צריכת סולר. למרות זאת דן, המשיכה לקנות מ.א.ן, בשל עלויות התפעול הנמוכות בשימוש של יצרן אחד בצי, לטענתה.
עוד כתוב כי מ.א.ן איחרה בכל אספקה של שלדות מ-2007 עד 2012 וכי מדי פעם היו חוסרים בערכות ההרכבה. כמו כן, הבעיות שמוזכרות בכל הכתבות, הן בעיות מסוימות בגל ההינע ובבלמים, אולם דן טוענת כי התגברה על תקלות (חוזרות) אלה.
לטענת המבקר קיימים דגמי שלדה מוצלחים יותר מאלה של מ.א.ן, אך דן לא קונה אותם. חבל שהמבקר לא מפרט לאילו דגמים הוא מתכוון ומה הפרמטרים שלו להשוואה...
 

droriko

New member
זה חלק תמוה לחלוטין

קראתי את החלק הרלוונטי בדוח
בין השאר כתוב כי דן מעולם לא ערכו נוהל רכש לאוטובוסים, למרות שהתחייבו לכך, הם גם ממשיכים להזמין אוטומטית ממ.א.ן למרות המחוייבות לקיים הליך תחרותי.
עוד כתוב כי כשנוסו 3 האוטובוסים העירוניים בתקן יורו 4 (איריסבוס, סקניה ומ.א.ן), מ.א.ן קיבלה את הציון 7.9, לעומת מתחרה אחרת שקיבלה את הציון 8. בין השאר מ.א.ן גרפה את הציון הגבוה ביותר בקבועי הזמן במוסך - משך טיפול ותדירות טיפולים. מתחרה ב' גרפה את חוות דעת הנהג הטובה ביותר ומתחרה ג' - צריכת סולר. למרות זאת דן, המשיכה לקנות מ.א.ן, בשל עלויות התפעול הנמוכות בשימוש של יצרן אחד בצי, לטענתה.
עוד כתוב כי מ.א.ן איחרה בכל אספקה של שלדות מ-2007 עד 2012 וכי מדי פעם היו חוסרים בערכות ההרכבה. כמו כן, הבעיות שמוזכרות בכל הכתבות, הן בעיות מסוימות בגל ההינע ובבלמים, אולם דן טוענת כי התגברה על תקלות (חוזרות) אלה.
לטענת המבקר קיימים דגמי שלדה מוצלחים יותר מאלה של מ.א.ן, אך דן לא קונה אותם. חבל שהמבקר לא מפרט לאילו דגמים הוא מתכוון ומה הפרמטרים שלו להשוואה...
זה חלק תמוה לחלוטין
אם המבקר היה מוצא כאן איזשהם שיקולים לא עניינים ניחא, אבל השיקולים כאן היו עניינים לחלוטין,דן קנו ממאן את השלדות כי הם תופסים ממנה החברה הכי טובה. לא מדובר כאן על נמל אשדוד שעושה עסקים עם חברה,רק בגלל שהבעלים שלה הוא אלון חסן. שפירא פשוט חורג מהתפקיד שלו בתור מבקר והופך פתאום להיות כתב בוואלה רכב.
 

droriko

New member
הכוונה במשפט האחרון

זה חלק תמוה לחלוטין
אם המבקר היה מוצא כאן איזשהם שיקולים לא עניינים ניחא, אבל השיקולים כאן היו עניינים לחלוטין,דן קנו ממאן את השלדות כי הם תופסים ממנה החברה הכי טובה. לא מדובר כאן על נמל אשדוד שעושה עסקים עם חברה,רק בגלל שהבעלים שלה הוא אלון חסן. שפירא פשוט חורג מהתפקיד שלו בתור מבקר והופך פתאום להיות כתב בוואלה רכב.
הכוונה במשפט האחרון
זה שהוא נהייה לי פתאום פרשן שקובע איזה חברת שלדות היא יותר טובה ואיזה פחות. אז אם הוא כזה מבין בתחום שיפתח חברת אוטובוסים וילך למכרזים.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה