question

Remirat

New member
יסודות

אני לא בטוחה כל כך שהפנטאגרם מסמל גם את היסודות המזרחיים... היסודות המערביים הם: מים, אויר, אדמה, אש, אקשה (spirit) היסודות המזרחיים הם: מים, אויר, אש, עץ, ומתכת (אם טעיתי אני מצטערת מראש...)
 
שתי תוספות קטנות..

יש המאמינים שהיסוד המערבי החמישי(במקום האקשה) הוא ריק(void), וישנן אסכולות במזרח שמבטלות את המתכת, ובמקומה מכניסות את האדמה.
 
למעלה