Quantitative & Qualitative

Khepera

New member
Quantitative & Qualitative

איכותי וכמותי לא בדיוק מתאימים כאן , כי המדובר יותר בהבדל של בין נתונים הניתנים לכימות לנתונים שלא ניתנים לכימות . יש רעיונות למישהו? (יש את ההגדרות המדוייקות למטה , אם זה מעניין מישהו) Quantitative research Research conducted for the purpose of obtaining empirical evaluations of attitudes, behaviour or performance. Designed to generate projectable numerical data about a topic. Qualitative Research Research data not subject to quantification or quantitative analysis; characterized by the absence of empirical measurements and an interest in subjective evaluation. Often used in developmental research, using elicitative, probing techniques, to generate salient attributes, opinions, scales, etc.. Qualitative methodologies include focus groups, mini-groups, and depth interviews (usually face-to-face). All these methods are usually recorded (often transcribed) and interpreted later.
 

unordained

New member
כמותנים ואיכותנים

אתה צודק בעיקרון שהמונחים האלה לא מדויקים בעברית, אבל בינתיים זה כבר נשתרש, ואם אתה מתרגם, לא תהיה לך ברירה (טוב, אני מגזים, תמיד יש ברירה) אלא לתרגם אותם כך. זה יותר ידידותי. אני יודע שבאוניברסיטת ת"א בחוג לסוציולוגיה (היו להם שירותים יותר נקיים, אז נזדמנתי לשם) היתה מלחמת עולם בין שני האגפים האלה, והאיכותיים נהגו לכנות את הכמותיים "כמותנים" בזלזול. אם אתה רוצה לבאר, אין לך ברירה אלא לומר משפטים מסורבלים כמו "שיטות מחקר הבוחנות תופעות הניתנות למדידה". אבל זה גם לא יהיה מדויק, כי גם האיכותיים בודקים דברים שניתנים למדידה, הם פשוט מסתכלים עליהם אחרת - על הצדדים הלא-מדידים שלהם, אם תרצה.
 

Khepera

New member
נשמע קצת כמו דמויות מסרט מצויר

לא ידעתי שזה התרגום הנפוץ - תודה!
 

gunger

New member
שאלה../images/Emo35.gif

אני זוכרת מלימודי הסטטיסטיקה באוניברסיטה, שקראנו להם: מחקרים איכותיים מול כמותיים. למה נכון לקרוא להם איכותנים וכמותנים? אמנם המרצים לסטטיסטיקה ולסוציולוגיה הם לא מרצים ללשון, אך אני מניחה שהם ידעו את השם הנכון... טעיתי???
 

unordained

New member
תשובה../images/Emo70.gif

"כמותנים" ו"איכותנים" היה רק בכותרת של התשובה מקודם, והתייחס לאיך בעלי המקצוע הללו מכנים אחד את השני. צריך לומר שיטות מחקר איכותיות/כמותיות - בדיוק כפי שציינת. יכול להיות שלא יצא לי ברור, bad habits die hard.
 

Eldad S

New member
גם לי זה לא היה ברור מתשובתך

קודם לכן, ועכשיו זה ברור.
שוב תודה על ההפניה לאומלאוטים. אתר מצוין, וקל לשימוש.
 

unordained

New member
סוף טוב

הכל טוב. אני שמח שיצא ברור הפעם. האתר על האומלאוטים באמת אחלה; אם אתה פותר, אגב, את חידת הניקוד, תודיע לי. נ.ב. לפני כעשר דקות כבר שלחתי תגובה, והיא משום מה לא מופיע בפורום: Take 2
 

Eldad S

New member
היא לא מופיעה

בשום מקום, לא רק בפורום (אתה יודע, לפעמים "מפלצת ההודעות" אוכלת הודעות לתיאבון, אבל חיפשתי אותה גם in the monster's den (קרי, בגוב המפלצת...) - והיא לא הייתה שם :) מה שמלמד שהייתה לך איזה בעיה במחשב, שבלעה את ההודעה. בוודאי שאודיע על פתרון חידת הניקוד, אם אמצא את פשרה. בנוסף, אני עדיין יושב על המדוכה באשר לחידת ה-braechen, וממתין לתגובה מחבר מגרמניה; אם זו תגיע מחר, אני מניח שמוטוריסט, ואתה, ואני - ואולי שאר חברי הפורום, נהיה די מרוצים.
 

Eldad S

New member
בשעות הקטנות...

אתה יודע, אני לא כל כך אחראי לתוכן הודעותיי :) אני מניח שהתכוונת לחידת הניקוד של braechen, ואני התייחסתי בדיוק לזה, אבל גם לסרגל הניקוד (ששם אין שום חידה - פשוט, עוד לא בדקתי אם סרגל הניקוד עובד אצלי בוורד).
 

unordained

New member
brächen ושות'

עשיתי מה שאני בדרך כלל עושה במקרים כאלה והיקשתי brächen ב-www.google.de בחלק של ה-News. לא היו הרבה מאמרים, אבל מעניין שחצי מהם היו בכלכלה, ובדרך כלל ה brächen היה חלק מפעל "מתפרק" (trennbar) כמו einbrächen או zusammenbrächen, שלא מופיעים אף הם במילונים שלי. באשר לאיכותנים-כמותנים - האמת שבמחשבה שנייה גם אני פגשתי את השימוש הזה, אבל לא נראה לי שיש אחידות. ככל, ואתם יכולים לצלוב אותי חי על זה, סוציולוגים הם לא אנשים שמצטיינים ברגישות לשונית.
 

Eldad S

New member
יפה, החכמתי!

גם www.google.de, וגם החלק של ה-news שם (אף פעם לא נכנסתי אליו, ואעשה זאת כבר עכשיו). נו, ולאותם פעלים "פּריקים" (trennbar) לא היה דמיון לפעלים שאתה מכיר? נגיד, כגרסה שונה, חדשנית משהו, של brechen, לדוגמה? או איזה מעתק סמנטי של פועל קיים? באשר לצליבה: אני לא בטוח שאפשר להכליל בנושא סוציולוגים, כמו שאי אפשר להכליל גם בנושאים אחרים. יש לא מעט אנשים שאינם מצטיינים ברגישות לשונית, ובדרך כלל - זה גם עניין הנתון לפרשנות סובייקטיבית, ומצוי בעיני המסתכל. אני מניח שבעיקר מתרגמים, וכאלה שעובדים עם מילים ("שיפוצניקים של מילים"?
) אמורים להיות רגישים לשונית.
 

unordained

New member
הכללות זה

חיוני, בלי זה לא היינו מצליחים לשרוד. להגיד "אי אפשר להכליל" הרי זאת עוד הכללה. אין לי שום תובנות בנוגע ל-brächen, אבל זה בטח בגלל שאני עובד יותר מדי בזמן האחרון, והמוח שלי הולך וקטן. מי שעורך אותי בתרגום של מדריך ברלין שאני עובד עליו עכשיו, שלח לי כמה פנינים שלי, כמו "מזרחית-מערבית לכיכר אפשר למצוא..." הקטע העצוב הוא שלקח לי כמה דקות להבין מה לא בסדר.
 

Eldad S

New member
../images/Emo6.gif

touche! (אוף, האקסנט אגו הזה...) אכן, להכליל זאת עוד הכללה, מסכים. באשר לסיפה של ההודעה שלך, נו, צריך קצת לנוח, לפעמים. אבל אם יש עומס בעבודת התרגום - אין מנוס מטעויות כאלה. החוכמה היא שיהיה מישהו שיבדוק אחריך (וטוב שיש, אז נמנעות בושות אח"כ). לילה טוב!
 

Boojie

New member
איפה שאני למדתי (אונ' חיפה)

זה לא רק עניין של מאבק, אלא אכן קרוי כך (כמותני ואיכותני) וניתן לראות את זה, למשל, בשמות של קורסים (כמו "שיטות מחקר איכותניות"). זה מן הסתם כדי ליצור את ההבחנה בין שיטת מחקר שהיא בעלת איכות גבוהה (איכותית) לבין שיטת מחקר שמנסה לבדוק איכות לעומת כמות (איכותנית). צורת הגזירה הזאת דומה לצורת הגזירה של מילים אחרות בתחום (למשל, השוו לצורת הגזירה של סמכותני להבדיל מסמכותי. כן, לכל מי שלא עוסק במדעי החברה ומגרד עכשיו את הראש - יש הבדל).
 

Eldad S

New member
אז מהו "סמכותני"?

מזכיר לי "סמכוני באשישות" :) האם יש היום שימוש במונח זה - וכיצד היית מתרגמת אותו לאנגלית?
 

unordained

New member
סמכונתי ושות'

אני חושב בהנו"ן הזו הרבה פעם משמעה "חומרה", ואפילו גנאי - לאומי - לאומני (היו לי פעם עוד דוגמאות... אולי זה יבוא עוד מעט) לגבי "סמכותי" ו"סמכותני" הייתי הולך על authoritative ו-authoritarian (בהתאמה)
 

Boojie

New member
במד"ח מבחינים בין

authoritative - סמכותי. authoritarian - סמכותני. משתמשים בהם כדי להגדיר, למשל, סגנונות הורות, סגנונות ניהול (מעניין איך שני אלה קשורים) וכדומה. אדם סמכותי הוא אדם שיודע להפעיל את הסמכות שלו כראוי. אדם סמכותני הוא אדם שמפעיל סמכות כל הזמן, שסמכות הופכת להיות האישיו המרכזי שלו (הורה שכל הזמן אומר לילדים שלו מה לעשות, משתמש בהרבה ענישה וכדומה). קל לראות את ההבדל בין שתי הצורות - סמכותי הוא בעל סמכות, סמכותני הוא מי שהסמכות היא הנושא המרכזי שלו, שמתעסק בה כל הזמן. כנ"ל לגבי איכותני לעומת איכותי - איכותי הוא משהו שיש לו איכות, איכותני הוא משהו שעוסק באיכות (להבדיל מכמות). ואכן, סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים - אויש, עשית אותי רעבה.
 
למעלה