Microarray CFH

ClickRisk

New member
Microarray CFH

כחלק מהייעוץ הגנטי, היועצת הציעה את בדיקת ה Microarray CFH, בדיקה בעלות של 1,400$ בה שולחים DNA לארה"ב לבדיקה ואיתור פגמים. שמעתי על הבדיקה בעבר, כמו כן היא לא המליצה לנו אותה באופן ספציפי בשל בעיה/חשש כלשהו, אלא היא מביאה זאת לידיעת כל מי שמגיע אליה. מישהו יודע מה בדיוק הבדיקה הנ"ל כוללת, ובאיזה מצבים מומלץ לבצע אותה ? תודה.
 
חובתה ליידע על צ'יפ גנטי

על מנת שלא תאמרו בעתיד שלא ידעתם שניתן לקיים בדיקה כזו גם אם בתשלום. למיטב ידיעתי הבדיקה מבוצעת בארה"ב דרך בלינסון. בעבר נעשתה דרך חברת טבע. הבדיקה משתנה כל הזמן, לכן כדאי להתעדכן במעבדה המבצעת, אבל ראוי לומר שיש בה לא מעט דברים הנבדקים ושאולי עדיף לא לבדוק (מבחינת חוסר היכולת לדעת מה לעשות עם התוצאה, למשל: אם אומרים שיש 20% שהילד יהיה בעל לקות למידה, מה תעשה עם המידע הזה?) וכן שהיא רחוקה מלכסות כל מחלה מולדת אפשרית. כיום, ביחס עלות-תועלת אני חושבת שללא אינדיקציה ממשית אין הצדקה לבצע. בנוסף, חושבת שמי שכן מבצע כדאי שיסמן מראש היטב מה הוא מבקש לדעת ומה לא, על פי שיקול דעת מושכל של מה יעשה עם כל מידע ומידע.
 
למעלה