MAVEN למאדים!

MAVEN למאדים!

בעוד כ-7 וחצי שעות, MAVEN תפעיל מנועיה למשך 33 דקות, בערה בה תשרוף למעלה ממחצית מכמות הדלק אותו היא נושאת. בערה זו תכניס אותה למסלול סביב מאדים.
Mars Atmosphere and Volatile Evolution שוגרה בחודש נובמבר 2013 ומטרתה הינה לקבוע מה מצב האטמוספרה של מאדים בשכבותיה העליונות, חקירת שיעורי הגז הטבעי ויחסי האיזוטופים באטמוספרת מאדים ועוד.

 
למעלה