דיאה דה לונס

../images/Emo42.gifדיאה דה לונס

דיאה אלגרה,קמינוס דה לצ'ה אי מייל אל דיו קמוס וואד'רה דה מאל, קמוס אנבייה סנאדאד,פרנסה בואנה פאס אי אמור, גאנה דה קנטר אי ביילאר, אמוזוטרוס אי אטודוס אנ ישראל
 

Sarika

New member
בואן דיאה אה טודוס ../images/Emo96.gif

גראסיאס סניוריקה, אס מוי כייף אה אב'ריר אל דיאה קון טוס בנדיסיוניס מאראב'יוזוס
.
 

SuzieRS

New member
מירסי פור איל ../images/Emo96.gif

כייף די ב'ירב'וס אקי די לה דימאניינה קון איל קאפ'יקו. אונה קונסיז'יקה די קאפ'ה פארה אקונפאנייר איל
: "Kafiko": Una mujer bivda ke biviya kon su ija, estava enfasiandose de estar siempre en kaza, sin nada ke azer. Un diya, la ija le disho: "Mama, todas tus amigas estan komo ti. Las envitaremos un despues-de-midi a pasar unas kuantas oras." "Atyo!" respondio la mama. "Yo no vo saver kualo ofrirles!" "Tu no te merikiyes, mama. Yo ya te vo aprontar todo en el mutpak: Kafe, dulse, chay, biskochos, borekitas, kon una lista, para ke no te olvides la sira (el torno) de lo ke deves de darles." I ya vino el diya de la resepsion. Todas las ijas vinieron i desharon a las mamas, diziendoles ke ivan a vinir por la tadre a tomarlas: ke no salieran solas por las kayes. Despues de un poko de tiempo, la balabaya miro la lista i disho: "Keresh un kafiko?". Todas saltaron kon alegriya: "Si! Si!", i les izo un kafe. Despues de media ora, miro la lista i demando: "Un kafiko keresh?" Respondieron: "Si, kon plazer." Ansina, kada media ora, mirava la primera linya de la lista i les demandava: "Un kafiko?". Eyas respondiyan: "Si, de ke no." Fueron beviendo estos kafikos fina ke se izo aleskuro i no asperaron a las ijas. Salieron a ir a sus kazas i se peryeron por las kayes. Kuando las ijas ya toparon a sus mamas, les puntaron si lo aviyan pasado bien. "Kualo!" disho una de las mamas. "Ni un kafiko mos ofrieron!" קון בואנו מוס אזירימוס ב'ייז'וס
 

Sarika

New member
אה דיו סוזיייי , אס די ראיר, אמה אי

די יוראר טאמביין, ארוגאר אל דיו קי נו מוס אייגה אן אסטוס חאליס. והאם בזקנה עסקינן, הנה פתגמים בנושא -
פינסאנדו אה לה ב'יז'יס נו גוזאמוס לה מאנסיב'יס בחושבנו על הזקנה איננו נהנים מהבחרות
לה מאנסיב'יס איס פארה פאסיאר, אי לה ב'יז'יס פארה דיסקאנסאר הבחרות נועדה לטיול והזקנה למנוחה
נו איי מיז'ור איספיז'ו קי און אמיגו ב'ייז'ו אין ראי טוב(הכוונה לנאמן) מחבר זקן
 

Sarika

New member
סוזי , קון לה קונסיז'יקה טויה....

מאקודראטיס קוונאדו מי מאדרי קון לאס אמיגאס סי אנקונטראב'אן אונה ב'יס אלה סמנה, קדה ב'יס אנדי אוטרה אמיגה, אי ג'וגאבאן קארטאס, אסטי דיאה סי יאמאב'ה "דיאה די ז'וּר". מי מאדרי אפרונטאב'ה בורקאס אי גוואב'וס חמינדוס פרה לה דמניאנה, אי פרה לה סינה דלה מדיו דיאה -סלאטאס, סופריטו די גאינה אי קומפוסטו די פרונאס אי מאנסאנה. לאס אמיגאס טראייאן לאס דולסוראס - באקלאבה, מסאפאן, בזיס, שרופי.... אל קאב'ה לו אפרונטאב'ה אל ליבריק(אצלנו - פינג'אן) אנדריב'ה די לה לומברי(להבה) צ'יקה אב'אגאר אב'אגאר פרה קי אייגה "קיימאק". דיספואיס דלה קומידה, אוז'אבאן אה קאנטאר אה ביילאר אי אה קונטאר שאקאס. אלה טאדרי ב'יניאן לוס מארידוס אה קומפאניאר הא לאס מוז'יריס אה קאזאה.
 

SuzieRS

New member
Sarika איס די מי מאדרה או לה טוייה?

איס די מי מאדרה או די לא טוייה (סאנה קי איסטה)קי קונטאטיס? אי איל גרופו די אמיגאס די מי מאדרה טינייאן און "ז'ור",אונה ב'יס אה לה סימאנה,קאדה אונה אה סו טורנו אינב'יטאב'ה אה לאס אוטראס. סולו קי לה ריסיפסיון ארה דוספויס די מידי.סי אספארטאב'אן אין קאריס(רביעיות)אי ג'וגב'ן קארטאס. קון איל קאפה סי סירב'ייא בוריקיטאס,בוייקוס, קרואסאניס ,פיטי פוריס.דיספואס, אה לה נוצ'ה, קואנדו ב'יניאן לוס מארידוס אמפיסאב'ה איל פראנסו. סי טראיב'ה אה לא מיזה לוס מיזיס,לאס סאלאטאס,לאס פיליקאס, פישקאדוס סאלאדוס קומו אבודאראחו, גאראטו, קוייאדוראס, טאראמא-קי ארה מי אצ'ו די פריפאררלה,אי סיגוראמינטי ראקי. אה פוקו, אה פוקו לאס בוזיס אי לאס ריזאס סי אזייאן מאס פ'וארטיס. אי מוזוס, ייו אי מי ארמאנו טיניימוס די אזיר לוס דיב'ואריס (שיעורים) אי דורמיר,קאדה אונו אין סו קאמאריטה.לוס איזוס נו סי ב'ייאן אין מידיו (הילדים לא נראו בסביבה). קומו דיזה לה קאנטיקה: היו זמנים,אותמ אני זוכרת...
 

may55

New member
סוי ../images/Emo9.gif ריאיר או יוראר ../images/Emo7.gif

אמה לה נונה דה אנטאס סה ב'ייאה מוי ב'ייזה אי אוי לאס נונאס סב'ייאן טאן חנוזאזאס סה ב'אן אל חדר כושר אי קומו סקיב'יטיס קון בואנו מוס אזירימוס ב'ייז'וס אמן
 

רותי ב.

New member
מי סה אראנקו לה

אלמה די מלדאר אסטה קונסז'ה [קון איל קאפאיקו
די לה טאדרה....]. אי מי טריסאליי די לה לינגווה. פאלאב'ראס קי נו אינטנדי: mutpak peryeron
 

מואיס

New member
../images/Emo6.gif../images/Emo6.gif../images/Emo6.gif גראסיאס סוזי אס גראנדי

פלאזיר מילדאר לו קי סטאס סקריב'יינדו. מי אקודראטיס די אונה שאקה דוס ב'יז'יזיקוס סי ריקונטרארון דישו אל אנו "טי אקודריס קומו סטוב'ימוס קוריינדו אטראס די לאס מוצ'אצ'יקאס אין לה MAHALLES (שכונה)". "סי יה מי אקודרו" לי דישו איל אוטרו "מה נו מי אקודרו דיקי"
 

מואיס

New member
מי ב'אב'ה אין גו עדן קי סטיאי

קואנדו לי דיזיאן " איזה כיף " ליס אריספונדאב'ה "כיף די אזנוס"
 
../images/Emo42.gif דייאה קלמה אי אלגרה הטודוס

סטו ביב'יינדו אל
אויינדו אסטו מי פלזה מונצ'ו אוייר לה אה אנייה...
 
למעלה