bios

New member
הספרים השונים עוסקים בנושאים שונים

אם את מתחברת יותר לנושאים אישיים ופחות לנושאים עולמיים-קוסמיים, אז הספר "ידידות עם אלוהים" אמור לדבר אליך יותר מהספרים השני והשלישי.
 
למעלה