catch 22

or amir

New member
catch 22

אני קראתי את הפר קאטצ' 22 של גוז'ף הלר, ורציתי לדעת אם מישהו יודע מאיפה מגיע המונח- catch 22, למיטב ידיעתי זהו מונח צבאי, איך הייתי שמחה לדעץ אם תוכלו להגיד לי את הגדרתו/משמעותו. תודה, אור.
 

Fingertip

New member
ארמ...

הספר הוא המקור של המונח
. כל הספר מדבר על ה-Catch 22 שמונע מהגיבור להחשב כמשוגע... דרך אגב, איך הספר? לא קראתי אותו, אבל הוא נשמע ממש טוב. אהד.
 

or amir

New member
באמת?

אני חושבת שגוז'ף הלר לא המציא את המונח. זהו מונח קיים כבר. בכל מקרה, את הספר אי אפשר להגדיר בהרבה מילים, פשוט שווה לקרוא.
 

Fingertip

New member
זה מונח קיים מאז שהוא כתב את הספר

באיזו שנה הוא הוציא את הספר
נסי לחפש אזכורים של המונח לפניה... אהד.
 
אכן הספר טבע את המונח. ואת הספר

רצוי ביותר לקרוא באנגלית בגלל משחקי המילים שבו. למשל יש שם בחור שהוריו נתנו לו את השם MAJOR MAJOR. מכיוון שהצבא לא היה מסוגל להסתדר עם חייל פשוט בשם MAJOR הוא קודם לדרגת רב-סרן. לא בטוח שאת זה יכלו לתרגם תרגום טוב לעברית.
 
למעלה