ASP + XML

אוריקס

New member
ASP + XML

החלטתי לשים את הפורום שלי ב XML, הבעייה היא שאני לא מאד חזק בתחום הזה... עלו לי כמה שאלות:
קודם כל - מהי שיטת השליפה המומלצת
... אני יכול לעשות שליפה פשוטה עם For Eachים וכמה תנאים פשוטים בעזרת XSL, הבעייה היא שאין לי מושג איך להתמודד עם זה שהשרשור יכול להגיע עד "אין סוף", כלומר - אני לא יודע מראש את מספר התגיות המקוננות שיצטרכו להיות לי...
במקרה שלי שליפה אינה מספיקה מכיוון שאני צריך לעבד את הנתונים בעזרת JS... האם יש אפשרות לשלוף לתוך משתנים בעזרת XSL
עוד בעייה אחת היא העדכון: האם זה בלאגן לבצע עדכון של קובץ ה XML דרך ASP
לכל העונים
 
למעלה