2 רקטות קאסם נורו הלילה לעבר ישראל

2 רקטות קאסם נורו הלילה לעבר ישראל

הרקטות נפלו בשטחים פתוחים וב"ה לא היו נפגעים או נזק
 
למעלה