תשוקה

תשוקה

תשוקה תשוקה משתוקקת להיות נחשקת אך היא מושתקת ושותקת. תשוקה שלא מופרת , לא מושקית ולא מדושנת נובלת וקומשת איש לא משתוקק אליה איש אינו חושק בה, היא בשוק אך משלימה עם הגזירה. ואת המחיר משלמת נשארת בשוק כסחורה פגומה ואין קונה לה.
 
למעלה