תרגיל רמקולים ומערכת כריזה באזור

תרגיל רמקולים ומערכת כריזה באזור

גבעת ברנר רחובות גדרה. תישמע אזעקה והוראות בכריזה
 
למעלה