שר החוץ הרוסי: אנו ממשיכים בדיאלוג לבניית כור

למעלה