שיא עולמי במספר הנדבקים ביממה

שאשא ביטון אמרה שזה בגלל שאנחנו בודקים יותר מדי(45 אלף בדיקות)
אמרה שאם נבדוק פחות אז נתוני התחלואה יירדו וכך נוכל להתמודד עם זה.
אני לא צוחק, זה בדיוק מה שהיא אמרה.
יכול להיות שהיא עברה לגור במושב חלם? :-/
 

דיברגנט חדש

Well-known member
שיא חדש: 8,919 נדבקים בקורונה אובחנו ביום אחד
משרד הבריאות עדכן את נתוני התחלואה - ותמונת המצב קודרת. יותר מ-130 אלף ישראלים נדבקו רק בספטמבר, 625 חולים נפטרו בחודש זה. אחד מכל 7.3 נבדקים - חיובי. דו"ח אמ"ן: היקף התחלואה רחב בהרבה מזה שמאותר. הממשלה אישרה: הארכת הסגר, קנס למי שיתארח בסוכה שלא שלו

היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.06% ובגרמניה, מס' המתים מתחיל לטפס ואתמול עמד על 15 מתים ועדיין נושק למינימום לוקלי חדש של 3.733% מאתמול בצוהריים.

(1571/177,752)/(1024647/25226384)=4.596
0.884% 4.06%

יחס של פי 4.596 לעומת העולם, עלה מאתמול והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.502 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 2 מתים חדשים ו-3246 מחלימים חדשים מהבוקר, ירד מאתמול ונושק לשיא של אתמול בבוקר של מינימום לוקלי חדש של 0.883% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9571/256,000, (15 מתים חדשים אתמול) יחס של 3.734%, טרם עודכנו הנתונים מאתמול ועל כן, ללא שינוי מאתמול, לכן עדיין, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.733% ולעומתינו פי 4.23 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם עלה והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
שיא משוגע של 27 מתים חדשים :( היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.36%.

(1196/130,024)/(958370/21981006)=4.74
0.92% 4.36%

יחס של פי 4.74 לעומת העולם, ירד מהבוהריים והתקרב קצת למינימום הלוקלי החדש של 4.585 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 27 מתים חדשים ו-3695 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה בגדול מהבוהריים כתוצאה ממס' המתים הגרדיוזי של 27 מתים חדשים, שבר שיא של מתים חדשים ליום והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9463/241,300, (11 מתים חדשים היום) יחס של 3.922% ולעומתינו פי 4.2635 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בגדול ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
הבטיחו 30 מתים חדשים וקיימו :( היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.3325% וגם בגרמניה מינימום לוקלי חדש של 3.8955%.

(1226/132,449)/(963778/22245328)=4.68
0.926% 4.3325%

יחס של פי 4.68 לעומת העולם, ממשיך לרדת והתקרב קצת למינימום הלוקלי החדש של 4.585 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 30 מתים חדשים ו-2425 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה כתוצאה ממס' המתים הגרדיוזי של 30 מתים חדשים, שבר שיא של מתים חדשים ליום והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9466/243,000, (3 מתים חדשים היום) יחס של 3.8955% שזהו שיא מינימום לוקלי שלהם ולעומתינו פי 4.208 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
הבטיחו 30 מתים חדשים וקיימו היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.3325% וגם בגרמניה מינימום לוקלי חדש של 3.8955%.

(1226/132,449)/(963778/22245328)=4.68
0.926% 4.3325%

יחס של פי 4.68 לעומת העולם, ממשיך לרדת והתקרב קצת למינימום הלוקלי החדש של 4.585 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 30 מתים חדשים ו-2425 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה כתוצאה ממס' המתים הגרדיוזי של 30 מתים חדשים, שבר שיא של מתים חדשים ליום והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9466/243,000, (3 מתים חדשים היום) יחס של 3.8955% שזהו שיא מינימום לוקלי שלהם ולעומתינו פי 4.208 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
שוב, 30 מתים חדשים :( היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.581 וממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.2915%.

(1256/134,069)/(969564/22592967)=4.581
0.937% 4.2915%

יחס של פי 4.581 לעומת העולם, ממשיך לרדת משלשום בבוקר, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 4.581 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 30 מתים חדשים ו-1620 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהערב כתוצאה ממס' המתים הגרדיוזי של 30 מתים חדשים, השווה לשיא של מתים חדשים ליום והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9470/243,500, (4 מתים חדשים היום) יחס של 3.889% ולעומתינו פי 4.151 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
שוב, 30 מתים חדשים, היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.581 וממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.2915%.

(1256/134,069)/(969564/22592967)=4.581
0.937% 4.2915%

יחס של פי 4.581 לעומת העולם, ממשיך לרדת משלשום בבוקר, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 4.581 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 30 מתים חדשים ו-1620 מחלימים חדשים מהלילה, היחס אצלנו עלה מהערב כתוצאה ממס' המתים הגרדיוזי של 30 מתים חדשים, השווה לשיא של מתים חדשים ליום והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממשיך להתרחק מהרף של ה-5%.

בגרמניה, 9470/243,500, (4 מתים חדשים היום) יחס של 3.889% ולעומתינו פי 4.151 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
רק בוקר וכבר נשבר השיא של מס' המתים החדשים והגיע ל-31 :( היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.23% ובגרמניה מינימום לוקלי חדש של 3.8286%.

(1316/144,401)/(981061/23194435)=4.641
0.911% 4.23%

יחס של פי 4.641 לעומת העולם, ממשיך לרדת משלשום בצוהריים ומתקרב למינימום הלוקלי חדש של 4.581 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 31 מתים חדשים ו-3650 מחלימים חדשים מהלילה, היחס ירד מאתמול למרות מס' המתים הגרדיוזי ושבירת שיא של 31 מתים חדשים והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9491/247,900, (9 מתים חדשים היום) יחס של 3.8286% והגיע למינימום לוקלי חדש ולעומתינו פי 4.201 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד בצורה יותר משמעותית, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
רק בוקר וכבר נשבר השיא של מס' המתים החדשים והגיע ל-31 היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.23% ובגרמניה מינימום לוקלי חדש של 3.8286%.

(1316/144,401)/(981061/23194435)=4.641
0.911% 4.23%

יחס של פי 4.641 לעומת העולם, ממשיך לרדת משלשום בצוהריים ומתקרב למינימום הלוקלי חדש של 4.581 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 31 מתים חדשים ו-3650 מחלימים חדשים מהלילה, היחס ירד מאתמול למרות מס' המתים הגרדיוזי ושבירת שיא של 31 מתים חדשים והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת וממתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9491/247,900, (9 מתים חדשים היום) יחס של 3.8286% והגיע למינימום לוקלי חדש ולעומתינו פי 4.201 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד בצורה יותר משמעותית, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
נשבר השיא של מס' המתים החדשים והגיע ל-40 מוקדם משצפיתי :( היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות, מהערב ירד ברמת דיוק של מיליונית הנקודה וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.214%.

(1325/144,963)/(984258/23356511)=4.61
0.914% 4.214%

יחס של פי 4.61 לעומת העולם, ממשיך לרדת משלשום בצוהריים ומתקרב למינימום הלוקלי חדש של 4.581 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 40 מתים חדשים ו-4212 מחלימים חדשים מהלילה, היחס עלה מהערב כתוצאה ממס' המתים הגרדיוזי ושבירת שיא של 40 מתים חדשים והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.903% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9508/247,900, (26 מתים חדשים היום) יחס של 3.835% ולעומתינו פי 4.196 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי מהערב, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהערב והתקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
נתוני קורונה עכשוויים.png רק ערב ולמרות שהיה אתמול מס' גרדיוזי של 40 מתים חדשים, שהיו וכבר יש 51 מתים חדשים, היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.528 כאשר היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.198% ובגרמניה נושק ברמת דיוק של אלפית הנקודה למינימום לוקלי חדש של 3.811%.

(1376/148,417)/(989136/23562377)=4.528
0.927% 4.198%

יחס של פי 4.528 לעומת העולם
, ירד מהצוהריים, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 4.528 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 51 מתים חדשים ו-3454 מחלימים חדשים מהלילה, היחס עלה מהצוהריים כתוצאה ממס' המתים הגרדיוזי של 51 מתים חדשים, והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 0.9016% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) שנשבר בצוהריים ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9510/249,500, (2 מתים חדשים היום) יחס של 3.812% שזהו מינימום לוקלי חדש ולעומתינו פי 4.111 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד ונושק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
צפה בקובץ המצורף 4106 רק ערב ולמרות שהיה אתמול מס' גרדיוזי של 40 מתים חדשים, שהיו וכבר יש 51 מתים חדשים, היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.528 כאשר היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.198% ובגרמניה נושק ברמת דיוק של אלפית הנקודה למינימום לוקלי חדש של 3.811%.

(1376/148,417)/(989136/23562377)=4.528
0.927% 4.198%

יחס של פי 4.528 לעומת העולם
, ירד מהצוהריים, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 4.528 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 51 מתים חדשים ו-3454 מחלימים חדשים מהלילה, היחס עלה מהצוהריים כתוצאה ממס' המתים הגרדיוזי של 51 מתים חדשים, והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 0.9016% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) שנשבר בצוהריים ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9510/249,500, (2 מתים חדשים היום) יחס של 3.812% שזהו מינימום לוקלי חדש ולעומתינו פי 4.111 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד ונושק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
עוד לא נגמר היום וכבר יש 53 מתים חדשים, היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.195%.

(1378/148,813)/(990305/23607184)=4.53
0.926% 4.195%

יחס של פי 4.53 לעומת העולם, עלה במקצת מהערב ועדיין נושק לשיא שנשבר בערב של מינימום לוקלי חדש של 4.528 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 53 מתים חדשים ו-3850 מחלימים חדשים מהלילה, היחס ירד בפינצטה מהערב כי נוספו "רק" 2 מתים מהערב לעומת 396 מחלימים ובסה"כ יש היום מס' מתים גרדיוזי של 53 מתים חדשים, ומרוחק במקצת מהמינימום לוקלי חדש של 0.9016% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9519/249,500, (11 מתים חדשים היום) יחס של 3.815% ולעומתינו פי 4.12 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בפינצטה ואצלם עלה בקצת יותר מפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה בפינצטה ועדיין נושק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
נתוני קורונה עכשוויים.png
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
עוד לא נגמר היום וכבר יש 53 מתים חדשים, היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.195%.

(1378/148,813)/(990305/23607184)=4.53
0.926% 4.195%

יחס של פי 4.53 לעומת העולם, עלה במקצת מהערב ועדיין נושק לשיא שנשבר בערב של מינימום לוקלי חדש של 4.528 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 53 מתים חדשים ו-3850 מחלימים חדשים מהלילה, היחס ירד בפינצטה מהערב כי נוספו "רק" 2 מתים מהערב לעומת 396 מחלימים ובסה"כ יש היום מס' מתים גרדיוזי של 53 מתים חדשים, ומרוחק במקצת מהמינימום לוקלי חדש של 0.9016% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9519/249,500, (11 מתים חדשים היום) יחס של 3.815% ולעומתינו פי 4.12 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בפינצטה ואצלם עלה בקצת יותר מפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה בפינצטה ועדיין נושק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 למקסימום הלוקלי החדש של 4.696.
צפה בקובץ המצורף 4117
השווה לשיא של ה-53 מתים והעדכון ליום עוד לא נגמר :( היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.481 כאשר היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.05% ובגרמניה, מס' המתים מתחיל לטפס ואתמול וגם היום עמד ועומד על 15 מתים, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.717% מאתמול בצוהריים.

(1622/179,468)/(1027645/25372633)=4.481
0.904% 4.05%

יחס של פי 4.481 לעומת העולם, ירד מהבוקר, שבר שיא חדש והגיע למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 53 מתים חדשים ו-4962 מחלימים חדשים מהבוקר, עלה מהבוקר והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.883% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9586/257,900, (15 מתים חדשים היום) יחס של 3.717%, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.717% ולעומתינו פי 4.112 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם ירד ונושק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
השווה לשיא של ה-53 מתים והעדכון ליום עוד לא נגמר היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.481 כאשר היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.05% ובגרמניה, מס' המתים מתחיל לטפס ואתמול וגם היום עמד ועומד על 15 מתים, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.717% מאתמול בצוהריים.

(1622/179,468)/(1027645/25372633)=4.481
0.904% 4.05%

יחס של פי 4.481 לעומת העולם
, ירד מהבוקר, שבר שיא חדש והגיע למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 53 מתים חדשים ו-4962 מחלימים חדשים מהבוקר, עלה מהבוקר והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.883% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9586/257,900, (15 מתים חדשים היום) יחס של 3.717%, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.717% ולעומתינו פי 4.112 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם ירד ונושק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
שיא של 55 מתים חדשים היום והעדכון ליום עוד לא נגמר, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.928% ובגרמניה, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.543%.

(1941/225,725)/(1081309/27525100)=4.5685
0.86% 3.928%

יחס של פי 4.5685 לעומת העולם, ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים, מתקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 55 מתים חדשים, 477 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לעלות מאתמול בצוהריים, מתרחק מהשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.928%.

בגרמניה, 9691/273,500, (כרגע, 15 מתים חדשים היום) יחס של 3.543%, עלה מהערב ברמת דיוק של אלפית הנקודה, נושק לשיא של מינימום לוקלי החדש של 3.543% ולעומתינו פי 4.12 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם כמעט ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים והתקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
נתוני קורונה עכשוויים.png
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה