שאלה

שאלה

בעשרת הדברות כתוב "לא תעשה-לך פסל וכל-תמונה" ומוסיף "אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ" וגו'. היום בכל בית תורני\דתי תלויות על הקיר לפחות חמישה תמונות של רבנים כלשהם,מדוע?הרי זו עבירה שהרי כתוב ומצוין בפירוש "כל תמונה". אודה על תשובה.
 
וברור לך שהתמונה שהתורה מדברת עליה

היא לא המושג המובן והנפוץ כיום..
כמו ש"חשמל" בחזקיהו, זה לא ה"חשמל" של היום, חלילה.
 
ברור??

על סמך מה אתה קובע את זה??רגל של אז היא לא רגל של היום?השמיים של אז לא השמיים של היום?הירח??הכוכבים?האנשים?בנים?בנות?? איזה מהמושגים הנ'ל השתנה מאז?
 
הבנתי אז מונח תמונה השתנה אבל מה עם

תשעת אלפים או מי יודע כמה , המונחים האחרים? המונח תמונה של היום לא כמו של אז לדבריך, אך לדוגמה המשפט שבא אחרי המונח .."אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ". האם השמיים שממעל הם אותם שמיים? והארץ מתחת? המים מתחת לארץ??? האם הם אותם המונחים כמו אז? או שמתוך כל התנ'ך המונח היחידי שהשתנה הוא תמונה?? עזוב אח בינינו, זה רק תירוץ לעשות כסף על הגב של התורה,למכור תמונות למאמינים זה כמו למכור מים לצמאים ולחם לרעבים ואתה ואני ועוד כמה יודעים את זה. אבל אותי מעניינת תשובתו של הרב .
 
בא נעשה שעור קטן בעברית.

מה השורש של המלה "תמונה", מה הפירוש בשאר שפות שמיות, היכן מופיע השורש בהטיות אחרות, והיכן מופיעה המילה במובן שונה? מחכה לתשובתך.
 
מה שאתה עושה רק גורע (מלשון גרוע)..

אני לא המצאתי את המונח מי שהמציא (מלשון הוציא) אותו זה האל ישת' או שתפנה אליו לתשובה? או שתנסה לקרוא (עוד תרגיל בעיברית) מה כתוב אחרי המונח "תמונה". יש דבר כזה בעיברית שכדי להבין מושג צריך לחפש בהמשך הטקסט או לפני..
 
תגיד לי ?

לו אביך היה נותן לך בלידתך את השם 'איזבל'. האם זה היה אומר שהנך נקבה ??? אז מה אם היה מי שהחליט לקרוא לתצלום 'תמונה' ???
 
למרות שלא שווה תגובה..

ספר בראשית מכיר? כתוב.."כשמו כן הוא" . אבל לעיקרנו, אתה בטוח אבל בטוח לא יודע מי קרא לתצלום תמונה. מהי תמונה לדעתך?
 
למרות שלדעתך לא שווה תגובה.

הכל זאת הגבת. היכן הסייג לחכמה שלך ? היכן החכמה שלך ? אולי שכחת את הגרבים בתוך מייבש הכביסה. לך תבדוק בגרב השמאלית. אם לא מצאת שם, איני מאמין שתמצא גם לא בגרב הימנית.
 
המושג "כל-תמונה" לא מספיק ברור לך?.

אם ככה אז מהי תמונה של אז לתמונה של היום? יכול להיות שתמונה היא סוג של חיה נאמר..? או סוג של מאכל? אולי סוג של בגד?? דין פרוטה כדין מאה אח יקר אם המושג תמונה לא מה שהיה אז הרי שאתה מעמיד כאן את כל התורה על חמת הספק. או שאתה תקבע מה השתנה ומה לא השתנה.
 
..דבר על מפרשי תורה דברים יג' א'

"את כל-הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם--אותו תשמרו, לעשות: לא-תוסף עליו, ולא תגרע ממנו. {פ}"
 

asaf2000

New member
תשובה

רמב"ם הלכות עכו"ם: ג,יד [ט] העושה עבודה זרה לעצמו--אף על פי שלא עשאה בידו, ואף על פי שלא עבדה--לוקה, שנאמר "לא תעשה לך פסל, וכל תמונה" (שמות כ,ג). וכן העושה עבודה זרה בידו לאחרים--אפילו עשה אותה לגוי--לוקה, שנאמר "ואלוהי מסכה, לא תעשו לכם" (ויקרא יט,ד). לפיכך העושה עבודה זרה בידו לעצמו, לוקה שתיים. ג,טו [י] אסור לעשות צורות לנואי, ואף על פי שאינן עבודה זרה: שנאמר "לא תעשון, איתי: אלוהי כסף ואלוהי זהב" (שמות כ,יט)--כלומר צורות של כסף ושל זהב שהן לנואי, כדי שלא יטעו בהן הטועים וידמו שהן לעבודה. ואין אסור לצור לנואי, אלא צורת האדם בלבד. ג,טז לפיכך אין צרין, לא בעץ ולא בסיד ולא באבן, צורת האדם: והוא שתהא הצורה בולטת, כגון הציור והכיור שבטרקלין וכיוצא בהן; ואם צר, לוקה. אבל אם הייתה הצורה מושקעת, או צורה של סמנין כגון הצורות שעל גבי הלוחות והטבליות, או צורות שרוקמין באריג--הרי אלו מותרות.
 
דברים ד' כ'ג..

"הישמרו לכם, פן-תשכחו את-ברית יהוה אלוהיכם, אשר כרת, עימכם; ועשיתם לכם פסל תמונת כול, אשר ציווך יהוה אלוהיך. כי יהוה אלוהיך, אש אוכלה הוא: אל, קנא. {פ}
 
למעלה