שאלה

שאלה

עד כמה שהבנתי מלימודי קרטה, הקרטה המסורתי יותר מורכב ומעניין ויש בו הרבה תרגילים וקתות, אבל הוא פחות יעיל מהקרטה המודרני כי יש בו תרגילים שמסכנים כמו פתיחת אזור המותניים; ושקרטה מודרני הוא מאד פשטני ויש בו מעט מאד תרגילים. האם האכזבה שלי נכונה, ומה מיישב אותה?
 
למעלה