שאלה

שאלה ../images/Emo9.gif

איך רושמים בערבית "החולצה מוצאת חן בעיניך?" או "מצאה חן בעיניך?" <בעבר>
 
החולצה שלי....

اعجبثك قميصي ? מצאה חן בעניך החולצה שלי או هل حببث قميصي ? האם אהבת את החולצה שלי בהווה يعجبك قميصي ? במדוברת : " (א)עָגְ'בַּתַכּ קַמִיצ שֶתִי/ תַבָּעִי ? במדוברת.
 
למעלה