שאלה מבגרות

A d i 1 2

New member
שאלה מבגרות

יפן - הצג את השינויים שחלו ביפן ברבע האחרון של המאה ה-19 ב-2 תחומים (צבא חינוך תעשייה) הכוונה לשינויים שארה"ב חוללה בימי הכיבוש שלה ביפן? הצג 2 סיבות לתהליך הדמוקרטיזציה וההתמערבות שהתרחש בין בשנות ה-20 של המאה ה-20 והצג 2 דוגמאות תודה חברההה
 

K C

New member
תשובות

לשאלתך הראשונה. מדובר על השינויים שחלו ב-1870 עם רסטורציית מייג'י. השינויים שארצות הברית ביצעה בימי הכיבוש החלו לאחר מלחמת העולם השנייה, ב-1945. ישנו תהליך התמערבות ב-1870, ותהליך התמערבות שני לאחר הכיבוש. אם ישנו תהליך התמערבות שהחל ב-1920, לפי המיקוד, אין צורך ללמוד אותו
 
למעלה