שאלה חשובה במחירים

שאלה חשובה במחירים

זה נכון שגמישות הביקוש המפוצה שווה לגמישות הביקוש הרגילה במוצרים נורמלים? עמ' 81-14?? תודה.
 

לינוש22

New member
אני יודעת שבמוצר נייטרלי

זה נכון ששלושת סוגי הגמישויות שוות... זו פונ' קוואזי אז X נייטרלי בתחום שני מכאן שאם תחשבי את גמישות הביקוש הרגילה של מרשל אז זו גם הגמישות לפי סלוצקי / היקס
 
למעלה