ריק חסר משמעות

mga-abir

New member
ריק חסר משמעות

ריק חסר משמעות ריק משמעותו חסר משמעות דאגה, חוסר ודאות, חשש, דכאון, מחלה, הינם לרוב תוצר משמעויות הנוצרות ממחשבה. להיות ריק הווה אומר חסר מחשבה על החיצוני, על הפנימי, המוכר. ריק הווה אומר "צופה". ומתוך הווית הצופה לצאת במסע אל הבלתי צפוי ואל הבלתי מוכר. הבלתי מוכר יכול להתקבל גם מקליטה באמצעות חושים חיצוניים (דמיונות ותעתועים) אולם לרוב קל יותר כאשר העיניים עצומות. שם מול החשיכה יתגלו הדברים. שם המלל הפנימי והדמיון הפנימי יקחו את הפיקוד מהמיינד. כאשר באחת הפעמים התחברתי לי לעולם של יצורי מתכת ובתאום עם חבר שלחתי אותם אליו (פרטיו שמורים) "הראו" לי שהוא נולד בלידה קיסרית-דבר שלא יכולתי לדעת עליו יותר ממה שאני יודע לגבי אדם זר. כלומר נוצר דבר מה שחשף בפני מידע ממציאות זו.ובכן הנה התרחש תהליך אשר מלבד הסבר כזה או אחר אין לו שום בסיס עובדתי מדעי. הנה מתוך הריק נמצא יש קיים. לשכון בתוך ריק זה יכול למלא אדם בכל. (אין מומלץ לשהות יותר מידי, החיים קצרים) במציאות המקובלת ישאלו אנשים: מה זה נותן.? ובצדק. נותן הרבה מעבר למשוער. היכולת לראות תחושות ורגשות היכולת לראות דברים מעבר, היכולת להגיע לרמות חוויה שאינן בנמצא מתוך חיבור דרך הריק אינן ניתנות לתאור. לכן קשה להביע במילים את הנושא. כאשר אדם ממוצא אינו יודע ריק מהו, מלבד הסבר עקר ותאורטי. האיבוד בתוך החושים הרגילים מנתקים את האדם מן הריק וממלאים אותו בתכניה של מציאות אשר ברובה מנוהלת על ידי המחשבות אשר לא אחת מקלקלות ופוגמות בחוויה עצמה. כאשר יוכל האדם לבודד מחשבות מיותרות יוכל לחוות את המציאות במלוא חושיו באמצעות רגש ולא באמצעות מחשבה. בברכה אביר
 
למעלה