רחש אוֹהבִים

yairgolian

New member
רחש אוֹהבִים

רחש אוֹהבִים 8/6/2014 הבִּיטִי בּאפלוּלִית הֶעלִים וּבִּרְסִיסי הטל המלחכִים בּקִיצְוֹותיהם בּחרמש היַרח- הסֶבִי עֶנַיִיךְ אֶיךְ בּהִילתוֹ קוֹצר בּכּוֹכבִים את דוֹפק לִיבִּי ראִי אֶיךְ החִישׁ לךְ פּעמיו בַּצֵל הנִישׁזר נִיכוֹחה הבִּיטִי אנִי אַת תִיק וספְסל בַּיוֹם שׁבּוֹ הֶחְפוֹץ בָּךְ נַגֵן אל נא תִימְנעִינִי בַּיוֹם שׁבּוֹ הֶכְּמָה בּךְ לִיפְרוֹט מִימְתריִיךְ - אל נא תִידְחִינִי ע.י.ג.
 
למעלה