רדזמינסקי מאשדוד כעת במסע הסברה

רדזמינסקי מאשדוד כעת במסע הסברה

רדזמינסקי מאשדוד כעת במסע הסברה והתרמה בכוללים בב"ב בנושאי המסכים באוטובוסים.
 
למעלה