קרית ספר: בהוראת אחד המוצי"ם נעקרו

קרית ספר: בהוראת אחד המוצי"ם נעקרו

קרית ספר: בהוראת אחד המוצי"ם נעקרו מהתחנות כל הקופות שהתקינו לאחרונה וועד הרבנים.
 
למעלה