קדרו פני השמים תלמידים חדלו מלחבוש מושבכם ושאו תפילה

רפואה שלמה - יש לכולנו לאן לשאוף, בכפוף לטל"ח + בס"ד
= ביטוח סיעודי
 
למעלה