צועניה

צועניה

ברחבי רומא ההומיה משוטטת לה צועניה ענייה על גופה קשור בתוך פיסת בד עולל בן יום מסתכלת לאנשים עמוק לעיניים במבט איום בשמלה דהויה שחורה - אדומה ושערה האסוף במטפחת בלויה מול כל ההוד וההדר צועניה אחת מתחננת לזר שעת תפילה, אנשים קדושים צועניה אחת, עולל אחד והמון זרים מי יעצור בדרכו ויפקח את עיניו מתחננת היא אנא, אך הפער כה רב
 
תודה נחמה !

אני מבקשת לשתף אותך בזיכרון שלי... כאשר הייתי באיטליה ביקרתי בותיקן לא יכולתי שלא לזכור את המבטים שלהן בעיניים ממש חודרות פנימה, מתחננות זה כל כך כאב... כמו שהיונים במגרש באו ועפו לדרכן כך גם האנשים חלפו על פניהן... תסלחי לי על רגשנותי... ענבל
 
למעלה