צה"ל תוקף ברצוע"ז כנראה בתגובה לירי הקאסם

צה"ל תוקף ברצוע"ז כנראה בתגובה לירי הקאסם

היום, לא נימסר על נפגעים.
 
ע"פ דיווחי הפלס' צה"ל החל לתקוף בתוך העיר עזה

היעד ככה"נ היה מחרטה לייצור נשק. (ויינט)
 
למעלה