?פרשת החבל שנמצא בבית השופט מלצר:

?פרשת החבל שנמצא בבית השופט מלצר:

?פרשת החבל שנמצא בבית השופט מלצר: ע"פ המשטרה מדובר במעשה קונדס של אחד מבני משפחתו של השופט
 
למעלה