פורעים ערבים יידו אבנים על רכבים ישראליים

פורעים ערבים יידו אבנים על רכבים ישראליים

פורעים ערבים יידו אבנים על רכבים ישראליים בסילוואד נגרם נזק א.נ.
 
למעלה