ערעור על ציון עבודה

r u t i m

New member
ערעור על ציון עבודה

זה אפשרי? חוץ משליחת הודעה למנחה.
 
בוודאי שזה אפשרי

ערעור על ציון בממ"ן
ערעור על ציון יוגש למנחה בכתב, בצירוף הממ"ן, תוך שבוע ימים מיום קבלת הממ"ן
אם המנחה לא יקבל את הערעור, הרשות בידי הסטודנט לערער לפני מרכז ההוראה בקורס, בצירוף הממ"ן והטופס המלווה, תוך שבוע מיום קבלת תשובת המנחה על הערעור.
החלטת מרכז ההוראה היא סופית.

ערעור על ציון בממ"ח
ערעור על ציון ממ"ח יוגש למרכז ההישגים הלימודיים תוך שבוע מיום קבלת תוצאות הממ"ח.
אין ערעור נוסף על ההחלטה בערעור זה.

ערעור על ציון בבחינת גמר
ערעור מנומק היטב על ציון בבחינת הגמר יוגש תוך ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה. כדי להגיש ערעור יש לבקש צילום או סריקה של בחינת הגמר האישית, תמורת תשלום, עד ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה. את הערעור יש להגיש באופן מקוון באמצעות שאילתא. למבקשים צילום מחברת שיישלח בדואר, יצורף גם טופס ערעור להגשה בפקס.
שימו לב: ערעור שלא יהיה מנומק היטב לא ייבדק.
לפני הערעור כדאי לדעת כי שינוי ציון, במידה שייעשה, יכול להיות בשני הכיוונים. הציון החדש יוכל להיות גבוה או נמוך מהציון הקודם. הציון החדש הוא הקובע.
 
למעלה