עזרה בהיסטוריה..

עזרה בהיסטוריה..../images/Emo10.gif

רק שאלה אחת. - "מהן הסיבות לצמיחתה של התנועה הלאומית היהודית?" ונראה לי קראו לתנועה 'חיבת ציון'. זה מה שכתוב בספר
עזרה?
 

רן88

New member
תשובה

מספר גורמים הובילו לצמיחת תנועה לאומית יהודי והם: 1.אנטישמיות – במערב ניתן לראות פעילות נגד היהודים. פרשת דרייפוס הייתה נקודת מפנה ביחסם של יהודים משכילים, שראו את עצמם כמי שביצע את מה שמוטל עליהם כדי להיות אזרח המדינה, והשתלבו בחברה כללית. 2.חיבת ציון- לאחר "סופות בנגב" קמו באופן ספונטני קבוצות רבות על בסיס מקומי, שנקראו חובבי ציון. קבוצות אלו ראו ברעיון ההתיישבות בארץ ישראל את הפתרון ל"בעיה היהודית", ולכן פעלו כדי לשכנע יהודים להתארגן ולצאת לעבר ארץ ישראל. 3.לאומיות – הוגי הרעיון הלאומי היו יהודים משכילים חילוניים שביקשו להקים תנועה לאומית חילונית, בדומה לתנועות הלאומיות שצמחו במדינות במערב אירופה. הדמויות העיקריות הן: פינסקר, הרצל ואחרים. לאחר שהתברר, שיהודי המערב אינם שמחים לוותר על ההישגים האזרחיים שקיבלו, החלו מנהיגי התנועה להעביר את מרכז הכובד למזרח אירופה, לריכוזי היהודים הגדולים. בהצלחה.
 
למעלה