עזרה בגיאומטריה

השאלה הנוספת

משפט חוצה הזווית במשולש ABC

BQ/QC = AB/AC = 25/30 = 5/6

במשולש PBC מתקיים

PB/PC = 30/36=5/6

אבל זה בדיוק היחס שמצאנו עבור BQ/QC

לכן, לפי משפט חוצה הזווית ההפוך יוצא ש PQ חוצה את זווית BPC.

מ.ש.ל.
 
שאלה 3 - ראי שרטוט מצורף

נעביר BD והוא חותך את EF בנקודה H.

לפי משפט תאלס במשולשים השונים

DH/HB=DE/EA=CF/FB=1/3

תאלס המורחב במשולש DBC

HF/CD=BF/BC=3/(3+1)=3/4

HF=(3/4)CD=(3/4)*10 = 30/4

תאלס המורחב במשולש DAB

EH/AB = 1/(1+3) = 1/4

EF=(1/4)AB = (1/4)*6 = 6/4

EF=HF+HE = 30/4+6/4=36/4=9 cm
 
שאלה 4 - היעזר בשרטוט הקודם

אם AM תיכון לבסיס במשולש שו"ש אז הוא גם חוצה זווית. מכאן ש AD הוא חוצה זווית במשולש ABE. אז לפי משפט חוצה הזווית

AB/AE = BD/DE

תאלס במשולש ECB

BD/DE = CK/EK

נציב את זה במשוואה הראשונה

AB/AE = CK/EK

מ.ש.ל.

בעיף ב'

נציב את הנתון במה שהוכחנו בסעיף א8/AE = 2/EK

AE כדי שנוכח לפתור את הפרופורציה אנו צריכים לדעת מהו

AE = AC+CK+EK = AB+2+EK = 8+2+EK = 10+EK

נציב בפרופורציה

8/(10+EK) = 2/EK

8EK = 2(10+EK)

8EK = 20+2EK

6EK = 20

EK = 20/6 = 10/3 = 3+1/3 cm
 
למעלה