ספח ונספח

GoldenEyes

Well-known member
ספח - חלקו של מסמך הנשאר בידי מוסר התלוש, ובו נרשמים בדרך כלל דברים שבתלוש או עיקרם - למשל בפנקס שיקים
נספח - תעודת לוואי לתעודה אחרת, לשטר או למסמך שיש בו תנאים נוספים או שינוי בתנאי המסמך שאליו הוא מצורף .
 

trilliane

Active member
מנהל
"ייעדתי את השיש להיות יצירת אומנות" או "ייעדתי את השיש כיצירת אומנות"?
האפשרות השנייה לא נכונה, ולמעשה בעברית אין פעלים שמצריכים "כ", זה תרגום של מבנה תחבירי מאנגלית (as). בעברית "כ" הוא קיצור של "כמו" ומצביע על דמיון, אומדן, "בערך". אם מדובר בדבר עצמו, אין צורך ב"כ", והמקפידים משתמשים בניסוחים אחרים.

הניסוח הראשון בסדר, לדעתי אפשר גם לוותר על "להיות" (ייעדתי ... ל...) אבל עשוי להיות הבדל משמעות אז השאלה בדיוק למה הכוונה (כל השיש יהיה יצירת אומנות או שישתמשו בו ליצירה?).
 
האפשרות השנייה לא נכונה, ולמעשה בעברית אין פעלים שמצריכים "כ", זה תרגום של מבנה תחבירי מאנגלית (as). בעברית "כ" הוא קיצור של "כמו" ומצביע על דמיון, אומדן, "בערך". אם מדובר בדבר עצמו, אין צורך ב"כ", והמקפידים משתמשים בניסוחים אחרים.
ומה עם "החנות התמזגה כסניף לרשת"?
 
למעלה