סטי"לים

אז מה?

יכול להיות שאת הקורס שאתה עושה יוציאו לאבט"ש. יכול להיות שתעשה אבט"ש אחרי ההצבה לספינה שלך (בעצם.. כמעט בטוח שתעשה).
 
למעלה