נתון משרד התמ"ת:חג הפסח מספק 19 אלף

נתון משרד התמ"ת:חג הפסח מספק 19 אלף

נתון משרד התמ"ת:חג הפסח מספק 19 אלף מקומות עבודה זמניים, בעיקר בענפי המסחר והשירותים
 
למעלה