נמנעה כניסתה לישראל של שרמוטה סמאל-אנטישמית באצטלת 'רבה'

אז למה ביבי ובנט

מחרבנים עליך בענק?
 
למעלה